Annons

Ägaren accepterar uppsägning av avtal – men tecknar ett nytt: ”Vill ge människor en andra chans”

MAT Skebos uppsagda hyresavtal i en lokal på Nygatan i centrala Skellefteå är verkställt.

Annons

Ägaren till den indiska restaurang som funnits i lokalen har accepterat uppsägningen. Efter en dialog med ägaren har parterna nått en överenskommelse, skriver Skebo i ett pressmeddelande.

– Ägaren har i ett möte med oss bett om ursäkt och tagit avstånd från den tidigare verksamheten som inte omfattade restaurangdelen, säger Skebos vd Åsa Andersson.

Det var efter att Skebo fattat misstankar om att det pågick form av nattklubbsverksamhet i lokalen, trots att det tydligt framgått av hyresavtalet att den hyrs ut för endast restaurangändamål, som Skebo skickade ut ett så kallat varningsbrev där ägaren ombads upphöra med den verksamheten som inte omfattade restaurangdelen.

Senare gjorde tidningen Norran en granskning där det framkom att lokalens källare använts för strippshower med nakna kvinnor, och Skebo valde då att säga upp hyresavtalet.

Sedan dess har ägaren varit svår att nå för Skebo och det fanns en risk att ärendet skulle gå vidare till tingsrätten, skriver de i pressmeddelandet.

– En rättslig process hade inte varit konstruktiv för någon av parterna. Samtidigt var vi beredda att gå till tingsrätten, även om vi vet att det hade inneburit en lång och utdragen process, säger Åsa Andersson.

Parterna har nu träffats och lyckats komma till en förlikning, som i första hand innebär att ägaren stänger ner hela den nuvarande verksamheten med omedelbar verkan.

Skebo tecknar dock ett nytt avtal med ägaren som börjar att gälla från och med den 1 januari 2019. I det avtalet har kraven skärpts ytterligare, och bland annat kommer öppettider och verksamhetens innehåll att regleras ännu hårdare.

– Vi vill ge människor en andra chans. Ägaren har tagit avstånd från delar av den tidigare verksamheten som bedrevs i källaren. Den nya restaurangverksamheten ska få ett nytt namn med ett nytt koncept, säger Åsa Andersson och poängterar:

– Alla kan känna sig som vinnare. Skebo säkerställer att verksamheten bedrivs utifrån vad hyresavtalet medger, ägaren får en ny chans att bevisa sig som en god hyresgäst och bygga upp förtroendet igen, samtidigt som utbudet av restauranger i Skellefteå breddas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons