Annons

Lista: Så kan nya centrum bli

Annons

SAMHÄLLE En flytbrygga mellan Campus och Bryggarbacken, möjlighet till fler höga hus norr om Kanalgatan – och en helt ny ö i älven. Det är några av de idéer som finns med i förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Skellefteå.

Obs. Artikeln är från 2015.

2011 fick bygg- och miljökontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en fördjupad översiktsplan för centrala Skellefteå – från järnvägen i norr till Skåmträskvägen i söder, från E4 i öst till Lasarettsvägen i väst. Det är ett vägledande dokument som ska ge riktlinjer om hur kommunen vill att mark och vatten ska användas på längre sikt.

– En översiktsplan är inte juridiskt bindande och kommunen kan göra avsteg från den, men då måste de tydligt kunna motivera varför de vill göra det, berättar Richard Widman, biträdande projektledare.

I förslaget till fördjupad översiktplan finns en del mer spektakulära förslag som till exempel en ny ö i Skellefteälven och en flytbrygga mellan Bryggarbacken och Campus.

– Det är visioner som vi har tagit med som en kul grej för att få människor att tänka till. Det är inga omöjliga saker, men knappast det som kommer genomföras först.

Hela förslaget för centrum finns fram till den 22 december att beskåda i Stadshuset där allmänheten är välkomna att bidra med åsikter.

– Vi hoppas få in många tankar och idéer, sedan ska förslaget arbetas om för att granskas igen under våren – och förhoppningsvis fastställas politiskt i slutet av sommaren, säger Richard.

Läs mer om förslaget i senaste Megafonentidningen här »

 

Fem förslag som kan bli verklighet

Brygga Centrum Bild: :Johan Marklund, Skellefteå kommunIllustration: Johan Marklund, Skellefteå kommun

1. Träbrygga över älven

För att skapa än mer stadsliv vid älven och stärka kopplingen till Campus och södra sidan av centrum finns ett trädäck som sträcker sig tvärs över älven med i förslaget. ”Det är ett förslag för att knyta samman södra och norra sidan av stan, men den ska inte ses som en bro för att färdas till och från jobbet på. Tanken är – om det skulle blir verklighet – att det ska vara en mötesplats. Självklart måste det även bli en lösning så att båtar kan ta sig under den”, säger Widman.

Flygfoto över centrum. Jonas WestlingFlygfoto: Jonas Westling

2. Ny ö i Skellefteälven

Planer på en ny ö väster om parkbron har även funnits med i tidigare översiktsplaner, men tanken var då att exploatera den med höga hus. Det är förändrat nu. Ön finns fortfarande med men nu är ön tänkt som en grön oas, ett rekreationsområde, med en möjlig bro från Köpmangatan/Tjärhovsgatan och Parkbron. ”Men det måste så klart studeras närmare och det krävs någon typ av utfyllnad för att skapa ön”, säger Richard Widman.

Kanalgatan Johan Marlkund Skeå kommunIllustration: Johan Marklund, Skellefteå kommun

3. Kanal på Kanalgatan

Istället för fyra körfält och parkeringar föreslås det att två körfält ska tas bort och hastigheten sänkas. Istället ska det ges utrymme till grönområden, cykelväg, uteserveringar – och en ny ”kanal”. ”Det finns mycket asfalt och tak i centrum och vid häftigt regn är det svårt att hålla undan allt vatten. Därför skulle ett dagvattensystem, ett dike, vara en möjlig lösning”, säger Widman.

4. Nytt handelsstråk

Med ett eventuellt resecentrum vid järnvägen, ett nytt kulturhus på busstorget, en ombyggd Kanalgata, den nybyggda Stadsparken och förändringarna vid älven hoppas utredarna i förslaget att Trädgårdsgatan ska bli ett nytt handelsstråk. ”Vi hoppas att det ska bli ett bra komplement till Nygatan och en attraktiv gata att driva handel på”, säger Widman

Parkbron Johan MarklundIllustration: Johan Marklund, Skellefteå kommun

5. Parkbro utan bilar

Genom att göra Parkbron bilfri hoppas utredarna att fler ska välja att cykla och gå till centrum – men de poängterar att det måste utredas mer. ”Det är enkelt att stänga av bron för fordon men det får även konsekvenser. De 3000 fordon som kör norrut över bron varje dag kommer att vara tvingade att köra över Viktoriabron istället där vi redan idag har dålig luft. På kort sikt gynnar det inte luften men på längre sikt hoppas vi kunna ta igen det genom att fler cyklar och går. Parkbron är inte heller i bra skick och kommer inte att kunna ha tung trafik hur länge som helst”, säger Widman.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons