Annons
Här, vid Storgatan/Södra Lasarettsvägen, är en korsning där cykelöverfarter ska införas. En cykelöverfart innebär att bilister har väjningsplikt mot cyklisterna. Vid en cykelpassage, som är det vanliga i Skellefteå, är det cyklisterna som har väjningsplikt mot biltrafiken. ”Men det gäller att komma ihåg att i trafiken finns egentligen inga rättigheter utan bara skyldigheter. Alla måste ta hänsyn”, säger Elin Blom, trafikingenjör på Skellefteå kommun. Foto: Caroline Thorén

Cykelöverfarter byggs i Skellefteå – det gäller: ”Alla måste ta hänsyn”

SAMHÄLLE I takt med att Skellefteå kommun växer byggs cykelnätet i centrala Skellefteå ut för att få fler att välja cykeln framför bilen. Men hur enkelt är det att bygga ett fungerande cykelnät i en av tradition bilburen stad och vad bör Skellefteborna tänka på när de ger sig ut?

Annons

När Skellefteå växer och invånarantalet hela tiden stiger, ökar ofrånkomligen antalet bilar i stan med omnejd. Att få fler invånare att ta cykeln minskar inte bara trängseln och gynnar framkomligheten. Det gynnar också klimatet och luftkvaliteten i centrum.

Att ansluta cykelnätet till nya områden som växer fram är enklare än att bygga ut det i en redan befintlig stadskärna. Elin Blom, trafikingenjör på Skellefteå kommun, tar Storgatan i Skellefteå som exempel.

Det är ofrånkomligt att man ibland behöver leda cyklisterna i blandtrafik.

– Storgatan är så smal vilket gör att både cykel- och gångbanan blir smala. Det räcker att två personer går i bredd för att det ska bli svårt att ta sig förbi med cykel. Samtidigt är det ofrånkomligt att det blir så eftersom det tillgängliga utrymmet är begränsat. Precis som det är ofrånkomligt att man ibland behöver leda cyklisterna i blandtrafik, alltså på körbanan tillsammans med biltrafiken, säger Elin och fortsätter:

Annons
Elin Blom, trafikingenjör på Skellefteå kommun. Foto: Privat

– När det gäller mer högtrafikerade gator försöker vi separera fotgängare och cyklister genom att bygga gång- och cykelbanor för ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Passage eller överfart

I Megafonen nummer nio skrev vi om de ställen i Skellefteå där det är lätt att göra misstag som bilförare. I samband med artikeln fick vi in en del frågor kring cyklande och cykelpassager kontra cykelöverfarter och vad som skiljer dem åt. Frågor jag tog med mig till Elin Blom för att få lite ljus kastat över cykelsituationen i stan.

– Det finns ännu inga cykelöverfarter i Skellefteå. De första byggs i sommar i korsningen Storgatan/Skeppargatan, vid korsningen Södra lasarettsvägen/Nygatan och Södra lasarettsvägen/Storgatan. Det blir totalt fyra stycken, säger Elin.

Vid en cykelöverfart, som syns på illustrationen, har en bilförare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten, till skillnad mot en obevakad cykelpassage. I Skellefteå har det inte funnits några cykelöverfarter, vilket gör att cyklister alltid har väjningsplikt när de ska korsa en bilväg. I sommar ska Skellefteå kommun dock inför fyra cykelöverfarter. En cykelöverfart ska alltid vara tydligt uppmärkt. Illustration: Transportstyrelsen

Vid en cykelöverfart har bilister väjningsplikt mot mopedister och cyklister. Vid en cykelpassage har däremot cyklister och mopedister väjningsplikt mot korsande trafik.

En cykelöverfart kännetecknas av att den alltid är märkt med ett vägmärke för cykelöverfart.

– Den ska också vara markerad med väjningslinje och vita vägmarkeringar för cykelöverfart. Men det gäller att komma ihåg att i trafiken finns egentligen inga rättigheter utan bara skyldigheter. Alla måste ta hänsyn.

Annons
Just nu håller en cykelöverfart också på att byggas vid Skeppargatan-anslutningen till Storgatan i centrum. Foto: Skellefteå kommun

Undvik gångbanor

Enligt Elin Blom finns det några saker som Skellefteborna bör tänka på när de ger sig ut i trafiken på cykel.

– Många tänker inte på att när man sitter på en cykel så sitter man på ett fordon och omfattas av trafikregler som väjningsplikt, stopplikt och högerregeln. Många cyklar också på trottoarerna vilket inte är rätt att göra, de är till för fotgängarna.

Många cyklar också på trottoarerna vilket inte är rätt att göra.

Cykelbana till Medle

Om man tittar på olycksstatistiken när det gäller cyklister i Skellefteå så handlar den absoluta majoriteten om singelolyckor där man tagit en kurva för snävt, halkat eller fått in något i hjulet.

– Olyckor med dödlig utgång sker tack och lov sällan men då det händer rör det sig vanligen om cyklister som kört på vägar med högre hastighetsbegränsningar.

Annons
Vid en cykelöverfart ska denna symbol finnas. Illustration: Transportstyrelsen

För att underlätta kombinationsresor i Skellefteå jobbar kommunen också med att öka antalet cykelparkeringar vid busshållplatser och busstationer. En cykelväg från Mobacken och västerut genom Myckle/Medle är också på gång.

– Vägarna utanför tätbebyggda områden är statliga eller enskilda. På statliga vägar är det Trafikverkets ansvar att bygga ut cykelvägnätet. Förberedande arbete för utbyggnaden av en gång- och cykelbana från Mobacken och västerut genom Myckle/Medle har påbörjats. Finansiering finns för del av sträckan. När den blir färdig kan jag inte säga i nuläget, säger Elin.

Fakta

Cykelpassager:
Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage och ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Det gäller även om det finns en obevakad cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager där trafiken regleras av trafiksignaler eller polis.

Källa: Transportstyrelsen

Cykelöverfart:
Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Källa: Transportstyrelsen

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons