Annons
Urban Lundsten, utbildningsledare på Aha Trafikskola, tycker att det vore bra om folk uppdaterade sina regelkunskaper mer ofta. Foto: Caroline Thorén

Här gör vi fel i Skelleftetrafiken – och så ska du göra: ”Det är de erfarna som inte alltid har koll”

TRAFIK På vilka ställen i centrala Skellefteå begår vi körkortsinnehavare flest misstag? Megafonen åkte ut på en rekognoseringstur med Urban Lundsten, utbildningsledare på Aha Trafikskola, för att kartlägga några av de platser där Skellefteborna ofta kör fel.

Annons

Tvärtemot vad man kanske kan tro är det inte människor med nytagna körkort som står för merparten av misstagen i trafiken. Det är istället vi, som ser oss som erfarna förare, som oftast ställer till det.

– I 99 procent av fallen är det inte våra elever eller de med nytagna körkort som utgör problemet. Det är de erfarna förarna som inte alltid har koll, säger Urban Lundsten som jobbat som körskolelärare i 30 år och drivit Aha Trafikskola sedan 2013.

Annons

Följ ditt körfält

Det är en kall majmorgon när vi ger oss ut. Den värsta morgonrusningen är över och vi inleder vår tur med den plats där det, enligt Urban, inträffar situationer varje vecka: E4-korsningen vid Skellefteå Kraft. Här finns tre körfält; ett åt vänster som leder till E4 söderut, ett som korsar E4 rakt in på Kanalgatan och ett som leder såväl in på E4 norrut som rakt in på Kanalgatan.

– Merparten av de som ska rakt in på Kanalgatan lägger sig i mittenfilen. Men om du inte ska in i vänsterfilen på Kanalgatan så är det bäst att ligga i det högra. Annars skapas risk för trängsel och krock med dem som ligger i högerfilen och också ska in på Kanalgatan, säger Urban och fortsätter:

– Mittenfilen kan du använda om högerfilen är full. Då ska du fortsätta in i vänsterfilen på Kanalgatan och sedan byta till det högra om du behöver. Du ska alltid följa ditt körfält genom korsningen. Man skulle kunna göra det enklare för förarna genom att ha en tydligare skylt eller en ledlinje på vägen.

Korsningen utanför Skellefteå Kraft. Foto: Caroline Thorén

Kan göras tydligare

Just det här med skyltar tycker Urban att kommunen skulle kunna bli ännu bättre på. Särskilt som vägarna, med sina riktningspilar, döljs av snö under en stor del av året. Det gäller exempelvis körning på Kanalgatan österut mot E4.

– Det är en sådan där grej man skulle kunna göra tydligare, särskilt med tanke på det ökande antalet bilförare som inte är från Skellefteå.

Annons

En annan sak som en hel del bilförare har problem med i Skellefteå är högerregeln kontra utfartsregeln. Frågan har på senare år aktualiserats av de upphöjda övergångsställen som dykt upp på allt fler ställen.

– Utfartsregeln innebär att du som lämnar en parkeringsplats, en garageutfart eller gågata alltid ska lämna företräde åt alla fordon från både höger och vänster, säger Urban och tillägger:

– Om det är markerat för övergångsställe eller cykelpassage så gäller dock inte utfartsregeln utan högerregeln.

Urban tycker dock att Skellefteås förare börjar lära sig utfartsregeln. Men han har ett önskemål.

– Det vore bra om folk var mer intresserade av att uppdatera sina regelkunskaper. Det kommer ju nya skyltar och justeringar med jämna mellanrum.

Hotspots: Här gör vi fel i trafiken

1. Korsningen E4/Kanalgatan utanför Skellefteå Kraft:

Så gör vi fel: Bilister som kommer från öster och ska korsa E4 och köra in på Kanalgatan gör ofta misstaget att lägga sig i mittenfilen och sedan byta körfält till det högra under färden genom korsningen, något som kan skapa trängsel och krock med de som kör in på Kanalgatan från det bredvidliggande högra körfältet.

Så ska du göra: Om du ska korsa E4 och fortsätta in på Kanalgatan är det bäst att välja det högra körfältet utanför Skellefteå Kraft. Då fortsätter du rakt in i högra körfältet på Kanalgatan. Väljer du mittenfilen bör du fortsätta in i det vänstra körfältet på Kanalgatan. Detta eftersom du alltid ska följa den fil du kör i genom en korsning. Om du ska fortsätta rakt på Kanalgatan byter du från vänster till höger körfält efter att du passerat korsningen.

 

2. Korsningen Storgatan/Stationsgatan väster om Stadsparken:

Så gör vi fel: Bilister som kommer norrifrån på Stationsgatan glömmer ibland att utfartsregeln gäller när en cykelbana korsar vägen.

Så ska du göra: Om du kommer från norr på Stationsgatan gäller utfartsregeln, där du har väjningsplikt mot alla fordon på korsande väg. Detta eftersom en cykelbana korsar Stationsgatan. Kommer du från Parkbron gäller högerregeln. I vanliga fall gäller utfartsregeln när du kör ut från en parkeringsplats men eftersom parkeringen vid parkbron ligger vid sidan av vägen gäller inte detta här. För bilister från både vänster och höger på Storgatan gäller högerregeln vid möte med andra bilister som kommer från Parkbron. Se även upp för cyklister som kommer från väster, då det är dålig sikt.

Annons

3. Fyrvägskorsningen vid parkeringen på Nordanå:

Så gör vi fel: Här kan det ofta uppstå förvirring kring vem som egentligen har företräde. Är man inte bekant med området finns risken att man misstar parkeringen vid Nordanå för en gata och det faktum att utfartsregeln gäller här. Eftersom korsningen inte är helt symmetrisk händer det att bilister på Nordlandergatan och Storgatan tror att vägen helt enkelt bara fortsätter och att det bara är att köra på genom det som egentligen är en korsning.

Så ska du göra: Om du kommer österifrån på Storgatan gäller högerregeln här. Kommer du från parkeringen på Nordanå gäller utfartsregeln där du har väjningsplikt mot alla fordon i korsningen. För bilister från Nordlandergatan gäller högerregeln där den bilist som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för den bilist som kommer från höger. Om du kommer från Kyrkstadsvägen behöver du inte lämna företräde till bilister från höger men var försiktig eftersom många gör misstag här. Tänk också på att du som bilist har väjningsplikt för de cyklister som färdas på cykelbanan längs med Storgatan och ska genom korsningen.

 

4. Korsningen Brännavägen/Kyrkvägen vid Lejonströmsskolan:

Så gör vi fel: Det här är ett ställe där det rör sig många cyklister och gångtrafikanter. Det blir lätt rörigt när bilister ska ut från eller in på Kyrkvägen samtidigt som både Brännavägen och Kyrkvägen korsas av cykelbanor på kort avstånd från varandra.

Så ska du göra: I själva korsningen gäller högerregeln för samtliga bilister, eftersom cykelbanorna inte ligger i direkt anslutning till korsningen. Vid mycket trafik är det viktigt att tänka på att anpassa sin bilkörning så att man inte blockerar cykelpassagerna.
Uppdaterad info 18 juni: I en tidigare version skrev vi här att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisterna på de upphöjda cykelpassagerna, men det är fel. Eftersom det är en cykelpassage, och inte en cykelöverfart, så är det cyklisterna som har väjningsplikt mot bilisterna. Men tänk på att du som både cyklist och bilist måste anpassa farten för att undvika olyckor. Läs mer om cykelpassager och cykelöverfarter här.

 

Fakta: Höger- och utfartsregeln

Högerregeln:
När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, exempelvis i trevägskorsningar, och när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng.

Utfartsregeln:
Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt mot alla fordon på korsande väg. Den gäller när du kör ut på en väg eller gata:

Från parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande område.
Från stig, ägoväg eller liknande utfart.
Från cykelbana, vägren, gågata, gångfartsområde eller terräng.
Efter att du har korsat en gång- eller cykelbana.

Källor: Transportstyrelsen, Trafiko.se

Artikeln är en del av Megafonen 22/5 – 2024. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons