Annons

Kateter glömdes kvar – i sex år • Drabbades av allvarlig vårdskada

NYHETER En patient i Västerbotten gick runt med en kvarglömd kateter i sex år. Nu har händelsen anmälts till Ivo enligt lex Maria.

Annons

Katetern sattes in i urinledaren efter en operation, men enligt Region Västerbotten planerades ingen åtgärd för borttagandet. Tre år passerade, sedan sökte patienten vård för upprepade urinvägsinfektioner. Enligt regionen utreddes dessa, men det skulle dröja ytterligare tre år innan den kvarglömda katetern uppmärksammades.

Då upptäcktes även njurstenar och en stor blåssten, som avlägsnades tillsammans med katetern genom en titthålsoperation. Vårdskadan är allvarlig; sammantaget har patienten drabbats av infektioner, smärtor, stenbildning och nedsatt njurfunktion.

Regionen har utrett fallet, tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och sedan anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg för granskning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons