Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Region Västerbotten / Pixabay

Fortsatt hög smittspridning i Västerbotten – särskilda restriktioner förlängs och skärps

NYHETER Under vecka 7 har det varit en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Västerbotten. Flest fall har rapporterats in från Skellefteå och Lycksele, men det har skett en viss ökning även i Umeåområdet.

Annons

Det totala antalet positiva fall i länet slutade på 1270 för vecka 7, att jämföra med 1066 för vecka 6. Om man tittar på de tre största orterna i länet hade Skellefteå 374 nya fall, Lycksele 311 och Umeå 162.

Det skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

– Det är ett ökande antal kända fall av den brittiska virusvarianten och vi bedömer att det bidrar påtagligt till smittspridningen i länet, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Provtagningen i länet håller hög takt med 13 975 analyserade tester under vecka 7 (vecka 6 var siffran 12 092).

Annons

Åldersmässigt är det fortsatt flest fall i grupperna 19–39 år och 40–59 år.

Men för de övre åldersgrupperna har ökningen avtagit.

– Samtidigt med alla åtgärder som görs för att bromsa smittspridningen så är det är mycket viktigt att fortsätta skydda de äldre och andra särskilt sårbara grupper, och det görs många insatser för det, inte minst inom kommunal vård, säger Stephan Stenmark.

Förlängning av rekommendationerna

I och med den ökande smittspridningen i Västerbotten och ett hårt tryck på vården infördes den 9 februari särskilda regionala rekommendationer av Region Västerbotten, i samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten. Dessa kommer nu att förlängas till och med den 21 mars.

– Vi ser ett fortsatt behov av regionala rekommendationer i och med den ökande smittspridningen. Läget är mycket allvarligt, säger Stephan Stenmark.

Annons

Utöver Västerbottens regionala rekommendationer gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare – där man uppmanar till att träffa så få människor som möjligt, hålla distans till varandra, röra sig mindre ute i samhället och undvika onödiga resor. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning i Västerbotten:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när få andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla, när det är möjligt, utan medföljande sällskap.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga – stanna hemma.
  • Var och en som vistas i region Västerbotten rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
Annons

I den förlängda rekommendationen för Västerbotten ingår nu tillägg för vad som gäller vid användande av munskydd även utanför hälso- och sjukvården.

  • Alla födda 2004 och tidigare bör använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet eller dag. Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och man träffar personer utanför sin närmaste krets. Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

– Fokus är fortsatt att undvika att vara nära andra människor inomhus i verksamheterna. Men i de situationer där det inte är möjligt rekommenderar vi att munskydd används säger Stephan Stenmark.

I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten.
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons