Annons
Foto: Pixabay

Fick propp i hjärnan – handläggning av nu avliden patient anmäld till Ivo

NYHETER Handläggningen av en nu avliden patient i länet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning.

Annons

Patienten insjuknade med yrsel, kräkningar och tryck över huvudet. Hen lades in för observation på ett sjukhus i länet. Dagen efter gjordes en röntgenundersökning som en infarkt, en blodpropp, i lillhjärnan och att personen riskerade att få vattenskalle.

Region Västerbotten skriver att patientens tillstånd försämrades under de följande dygnen, bland annat för att cirkulationen av vätska i hjärnans hålrum rubbades.

Det var först när personens medvetande påverkades som en specialist samråddes. Patienten behandlades, men tillståndet blev livshotande och hen fick opereras akut.

Efteråt fick patienten en blödning som inte kunde åtgärdas. Hen avled strax därefter.

Regionen har utrett fallet och vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Ärendet har sedan anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons