Annons

Lex Maria: Kommunen gör anmälan efter händelse med dosettdelning

NYHETER Skellefteå kommun anmäler en händelse kopplad till dosettdelning i hemmet till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Annons

En Skelleftebo blev inlagd på sjukhus på grund av lågt kaliumvärde. Dagen innan såg man att personen haft för få Kaleoridtabletter i sin dosett. Skellefteå kommun skriver att det varken kan säkerställas eller uteslutas att rätt dos delats under nio dagars tid.

Händelsen har utretts och kommunen har vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Det handlar dels om bättre riskbedömningar vid dosettdelning, och dels om kompetenshöjande insatser. Ärendet har sedan anmälts till Ivo enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons