Annons
Baserat på pressmeddelande

Efter kritiken och utredningen om arbetsmiljön – resultaten har nu presenterats för kommunen

NYHETER Efter kritik i media och facebookgruppen "Håll käften och lyd" tillsattes en extern utredning om arbetsmiljön i Skellefteå kommun. På tisdagen presenterades resultatet för kommunen.

Annons

Den externa utredningen har genomförts av Ineland psykologi AB, som ska ha tidigare erfarenhet av liknande uppdrag inom privat och offentlig förvaltning.

I ett pressmeddelande säger psykologen Lisa Ineland att tidsplanen har varit snäv.

– Men jag tycker att jag har fått tillräckligt med underlag för att ge relevanta förslag. Alla jag har träffat, oavsett om de är fackliga representanter, medarbetare eller arbetsgivarrepresentanter, har varit engagerade och bidragit till utredningen.

Skellefteå kommun har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en åtgärdsplan för de brister som utredningen har konstaterat. Den planen ska presenteras den 15 juni.

Annons

– Vi tar kritiken på allvar och nu inleds arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett kontinuerligt arbete där vi behöver arbeta både på kort och lång sikt för att förbättra det som brister och stärka det som redan är bra, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson i pressmeddelandet.

”Tydliga och genomarbetade processer”

Utredningen har delats in i fyra områden: kultur, struktur och processer, ledarskap samt individ- och medarbetarskap – alla med tillhörande åtgärdsförslag.

De övergripande resultaten ska visa att tydlighet och kommunikation behöver förbättras, både mellan medarbetare och chefer och mellan förvaltningarna. Vidare skriver Skellefteå kommun att det finns ”tydliga och genomarbetade processer och rutiner men behöver tydliggöra hur de ska förstås och kommuniceras”. Insatser för att möjliggöra nära ledarskap och gott medarbetarskap behöver också fortsätta.

Annons

Joakim Lundin, personalchef vid Skellefteå kommun, säger att det känns bra att ha en tydligare bild av vilka förbättringsområden som finns.

– Nu kommer vi direkt att inleda arbetet i arbetsgruppen tillsammans med de fackliga organisationerna, för att redan 15 juni kunna presentera åtgärdsplanen. Vi behöver också fördjupa kunskapen inom vissa områden, säger han och fortsätter.

– Ambitionen är att ta fram en rad konkreta åtgärder som tillsammans med vårt övriga arbetsmiljöarbete stärker såväl våra medarbetare som våra chefer.

Fakta: Utredningen

Utredningen har kartlagt eventuella missförhållanden i arbetsmiljön utifrån de signaler på brister som framkommit. I uppdraget ingick också att ta fram förslag på förbättringar. Ineland Psykologi AB har gått igenom Skellefteå kommuns processer och även inhämtat information från chefer, medarbetare och fackliga representanter.

Källa: Skellefteå kommun

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons