Annons

Dansa – för hälsans skull: ”Forskning visar att det stärker både fysisk och psykisk hälsa”

HÄLSA Att röra på sig till musik har många fördelar – både för äldre och yngre.

Annons

Om du vistas vid danssalarna på Mullberget kan du träffa på människor i alla åldrar. Här finns verksamhet för barn från 1,5 år till dansgrupper där de äldsta är runt 80 år.

Dels dansar deltagarna för att det är roligt – men även för att de mår bra av det.

– Dans är fantastiskt för vårt totala välmående. Det beror bland annat på att dans inte bara är en fysisk aktivitet, utan även en konstform som har en känslomässig anknytning och att rörelse till musik aktiverar vårt intellekt, säger Emmy Gustafsson Wass, verksamhetschef på Skellefteå Dans & Balett.

Annons

Just dessa positiva hälsofördelar är något som föreningen bygger stora delar av sin verksamhet på.

– Att människor blir glada och mår bra av att dansa har varit allmänt känt under lång tid, men under senare år har det forskats mer i ämnet och tagits fram metoder och koncept för att nyttja de fördelar som finns fullt ut, säger Emmy.

PARKINSON-DANS
En relativt ny dansgrupp i Skellefteå är den som riktar sig till personer som drabbats av Parkinsons. Sjukdomen gör det svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser – men med dans och rytm kan besvären lindras.

– Dansen mjukar upp muskler och nervbanor. Det är fantastiskt att se vilken skillnad det kan bli för deltagarna under ett pass, säger dansläraren Valeria Möller.

Irene Åkerlund är en av dem som varit med de två terminer gruppen funnits i Skellefteå.

– Jag tycker om det jättemycket. Till skillnad från vanlig träning känns det här bara roligt.

Irene Åkerlund

Parkinson drabbar oftast män, men på dansgrupperna har det hittills varit flest kvinnor.

– Det tycker jag är synd. Alla med någon typ av neurologisk sjukdom – både äldre och yngre – mår bra av det här och borde åtminstone prova. Inga förkunskaper krävs, säger Valeria.

LEK OCH RÖRELSE
Bland de yngsta grupperna är det mycket fokus på lek och rörelse.

– Här ger vi barn tillfälle att få uppleva rörelseglädje samtidigt som de får utlopp för sina inre bilder och fantasier. Eftersom all vår barndans utgår från barnens egen improvisation så får barnen röra sig på ett sätt som är naturligt för dem, säger Emmy.

Förutom att barnen får röra på sig blir de bättre på att kommunicera med hjälp av dansen.

– Genom att dansa tränar vi upp vårt kroppsspråk vilket gör oss bättre på att kommunicera, och det gäller i alla åldrar. Vi blir bättre på att läsa av andras känslor och kan på så vis träna vår empatiska förmåga, säger Emmy.

Edeleine övar balansen. My (randig tröja ) tittar intresserat på.

Att dansa gör det även lättare att lära sig andra saker – vilket skolorna börjat anamma allt mer.

– Om vi rör oss samtidigt som vi lär oss är det troligare att vi kommer att komma ihåg det vi lärt oss, vilket skolans värld värdesätter, berättar dansläraren Katja Palmgren som bland annat arbetar med olika “skapande skola”-projekt.

– I koppling till matte kan det handla om att göra trianglar, parallellogram eller kuber med sin egen kropp eller i grupp tillsammans med andra. Dans främjar också språkutveckling, genom ramsor, att rita bokstäver med olika kroppsdelar eller genom att gestalta djur som börjar på en viss bokstav – för att bara nämna några exempel. Möjligheterna är enorma.

PSYKISK OHÄLSA
För högstadieskolor finns möjligheten att söka projektpengar under namnet Dans för hälsa där målet är att minska psykisk ohälsa bland tjejer i åldrarna 13-16 år.

– Dessa danslektioner ska vara en fristad där man får uppleva rörelseglädje och må bra. Det ska vara kravlöst, utan speglar och utan uppvisningar, säger Katja.

Annons

Projektet har visat goda resultat.

– Bland de som är med ser vi ofta en förbättrad hälsa, men utmaningen är att få med de personer som behöver detta mest från första början, säger Katja.

I höst fortsätter Skellefteå Dans & Balett med grupper inom alla dessa nämnda områden, men även många andra genrer och åldersgrupper.

– Dansen är på uppgång och ser ut att fortsätta vara det. Det tycker vi så klart är väldigt roligt. Både för att vi älskar att dansa – och att människor mår bra av det, säger Emmy.

Annons
Annons
Annons
Annons