Annons
Baserat på pressmeddelande
Arkivbild: Jonas Nilsson

Åtgärdsplan presenterad – ska motverka jäv i kommunen: ”Hjälper oss arbeta långsiktigt”

NYHETER I dag presenterades åtgärdsplanen för motverkande av jäv. Det berättar Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Enligt kommunen följer åtgärdsplanen den externa utredning som revisionsbyrån EY gjorde, på grund av höstens jäv på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.

– Åtgärdsplanen hjälper oss att arbeta långsiktigt när det gäller att säkerställa att jäv inte förekommer i organisationen, säger personalchef Joakim Lundin i uttalandet.

– Den ska på olika sätt skapa förutsättningar för chefer och medarbetare när det gäller att följa och arbeta utifrån våra etiska principer. Rent övergripande handlar åtgärderna om utbildning, men också om tydlig information och ansvarsfördelning.

Skellefteå kommuns åtgärdsplan för att motverka jäv utgörs av fem punkter:

Information om jäv.
Årlig, obligatorisk utbildning i jäv för samtliga anställda.
Ansvar och interna kontaktvägar för stöd i jävsfrågor.
Visselblåsarfunktionen.
Fortsatt arbete i samtliga förvaltningar.

Annons

– Kunskapen om både jäv och våra övriga etiska principer är grundläggande för förtroendet för offentlig sektor. Men vi ska också komma ihåg att förändring och förbättring tar tid. Bara för att en åtgärd är genomförd betyder det inte att jobbet är klart, berättar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson i pressmeddelandet.

– Framför allt behöver det föras en dialog i vardagen om de dilemman som kan uppstå när det gäller att upprätthålla våra etiska principer. Chefer och medarbetare på varje arbetsplats behöver kontinuerligt diskutera och arbeta med frågorna och ta del av de verktyg som tas fram för att det ska bli någon skillnad, fortsätter hon.

Annons

Jäv står i fokus i åtgärdsplanen, men flera av åtgärderna omfattar samtliga Skellefteå kommuns etiska principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Dessa ska vara genomförda mellan 1 mars och 1 juni.

Arbetsgrupper ska tillsättas för genomförandet av åtgärderna och uppföljning ska ske på olika sätt. Mer om arbetet och uppföljningen kommer att kommuniceras löpande.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons