Annons
Baserat på pressmeddelande
"Kunskap om jävsfrågor är en viktig grund för förtroendet", säger Kristina Sundin Jonsson. Foto: Pexels

Utredningen om jäv: 37 procent av deltagarna upplever jäv inom sin avdelning – åtgärdsplan tas fram

NYHETER Revisionsbyrån EY:s undersökning av jävsproblematik på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, UTB, visar att problematiken är kulturellt betingad och att kunskapen om jäv behöver förbättras. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Enligt Skellefteå kommun visar utredningen att en majoritet av de svarande inte upplever att de utbildats i jävsfrågor av kommunen. 37 procent av respondenterna upplever att det förekommer jäv inom deras enhet eller avdelning. 39 procent av dessa uppger även att ledningen inte agerar i någon omfattning när det gäller jäv.

Samtidigt ska enkäten visa att det finns ett stort engagemang bland de anställda när det gäller att motverka jäv, men att man är osäker på vem man ska vända sig till.

I pressmeddelandet säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson att de behöver göra olika typer av insatser för att öka kunskapen och medvetenheten kring jäv. De tänker utgå ifrån åtgärderna som EY föreslår och ta fram en konkret handlingsplan.

– Kunskap om jävsfrågor är en viktig grund för förtroendet för offentlig sektor.

Åtgärdsplanen som kommunen nu tar fram beräknas vara klar den 10 februari.

Annons

Åtgärderna som föreslås

I sin utredning föreslår revisionsbyrån EY bland annat kontinuerlig och obligatorisk utbildning och fortbildning i jävsfrågor för alla anställda inom Skellefteå kommun.

De förespråkar även ett systematiskt arbete för en god etisk kultur, med stående diskussioner och övningar vid konferenser och arbetsplatsträffar, samt vidare arbete med att skapa kännedom om och förtroende för kommunens visselblåsarfunktion.

–  Undersökningen ger oss ett gediget material att ta avstamp i när vi nu omgående påbörjar arbetet med en åtgärdsplan. Vi ser ett stort engagemang överallt i organisationen när det gäller de här frågorna. De ligger också helt i linje med det arbete med tillitsbaserad styrning och ledning som vi inlett, säger Jan Midlert, tillförordnad förvaltningschef för förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.

Annons

Revisionsbyrån EY:s utredning gjordes i december 2020. Den bestod både av en enkät och intervjuer med personer i ledningsgruppen för UTB. Av totalt 2 771 medarbetare på UTB som fick enkäten svarade 1 545, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons