Annons
Marie Bergslycka (V), ordförande i fritidsnämnden vid Skellefteå kommun. Foto: Patrick Degerman

Anklagelserna mot Soo Shim: Nu har frågan kommit upp i nämnden – tillsätter utredning

NYHETER Den kritik som har riktats mot miljön på Soo Shim utgjorde en punkt på fritidsnämndens möte i dag. Inget beslut har tagits i bidragsfrågan men förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om klubben följer Skellefteå kommuns riktlinjer.

Annons

Klubben har tidigare undervisat gymnasieelever i specialidrott på uppdrag av Skellefteå kommun, men samarbetet avbröts i juni efter larm om kränkningar mot elever. Det är anklagelser som Soo Shim har tillbakavisat.

Kort därefter kom fritidsnämnden med krav mot föreningen. Soo Shim har ålagts att redovisa hur klubben jobbar för att säkerställa en trygg miljö för utövarna och, om åtgärderna som presenteras inte tillfredställer nämnden, kommer den att dra in kommunens stöd.

På den punkten ska föreningen ha gått nämnden till mötes.

– Vi har fått in en del underlag, sade Marie Bergslycka (V), ordförande i fritidsnämnden, i augusti.

Annons

Men frågan om det kommunala bidraget är inte över. I augusti kom nya anklagelser mot föreningen, i ett brev undertecknat av 87 personer. Det är ett brev och en namnlista som Megafonen har tagit del av, men just namnlistan har inte inkluderats i underlaget som skickats in till Skellefteå kommun, vilket gjort att vissa ifrågasatt den.

Har du sett listan?

– Ja, jag har tagit del av namnlistan och bedömer den som tillförlitlig. Det har jag också informerat nämnden om, säger Marie Bergslycka i dag.

De nya anklagelserna som framförts i brevet har också tillbakavisas av Soo Shim, som menar att klubben blivit utsatt för en smutskastningskampanj.

Tillsätter utredning

Så vilket beslut har fritidsnämnden kommit fram till i bidragsfrågan? Inget alls, även efter dagens sammanträde, men frågan har diskuterats och nämnden har gett fritidsförvaltningen i uppdrag att följa ärendehanteringsprocessen.

– Den ska tillämpas vid misstanke om missförhållanden i en förening, när en förening misstänks avvika från Skellefteå kommuns regler för bidrag, säger Marie Bergslycka.

Annons

Vad det innebär är att förvaltningen kommer att utreda tre saker: om Soo Shim följer bidragsnormerna, följer barnkonventionen och följer svensk lag. Utredningen kommer sedan att ligga till grund för ett beslut i nämnden.

– Det viktigaste för mig är att barn och unga är trygga. Jag hoppas att vi kommer att ha ett beslutsunderlag innan nästa nämnd den 19 oktober, men det beror på hur lång tid arbetet tar, säger Marie Bergslycka.

Kan brevet med anklagelser ligga till grund för ett beslut i nämnden om den tillhörande namnlistan inte ingår i underlaget?

– Det kan jag inte kommentera nu, utan det blir en bedömning för förvaltningen när de tittar på ärendet, säger hon.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons