Annons
Skellefteå Krafts huvudkontor i centrala Skellefteå. Foto: Paulina Holmgren

Skellefteå Krafts resultat för 2023 – näst bäst i koncernens historia

NÄRINGSLIV I dag presenterar Skellefteå Kraft resultatet för 2023. Det är betydligt lägre än resultatet 2022 men fortfarande det nästa bästa någonsin.

Annons

Skellefteå Kraft kom upp över 2 miljarder kronor i vinst under 2022, ett år med rekordhöga elpriser i Sverige. Priserna var lägre i fjol och företagets vinst likaså, ändå blev 2023 ett starkt år för Skellefteå Kraft.

Resultatet (EBIT) landade på drygt 1,25 miljarder kronor 2023 vilket är det näst bästa i koncernens historia.

– Elpriser som historiskt sett är fortsatt höga ligger bakom detta resultat, samt att vi på ett framgångsrikt sätt har optimerat vår produktion mot periodvis riktigt höga spotpristoppar. Allt större intäkter kommer också från den nya stödtjänstmarknaden, säger Elin Bergsten, finansdirektör på Skellefteå Kraft, i en kommentar.

Annons
Elin Bergsten, finansdirektör på Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson

Det finns omvärldsfaktorer som påverkat vissa delar av verksamheten, som produktförsäljningen i tider av inflation och högt ränteläge. Skellefteå Kraft har också investerat betydligt mer än under 2022.

Det görs en förstärkning av regionnätet nu, effekthöjningar inom vattenkraften, fjärrvärmenätet i Skelleftehamnsvägen binds samman med det i Skellefteå samtidigt som man också bygger ut laddinfrastrukturen för elfordon.

– Allt vi gör genomsyras av vår roll som möjliggörare för hela elektrifieringen och omställningen av vårt samhälle, säger Elin Bergsten.

2023 jämfört med 2022

Skellefteå Kraft sammanfattar det ekonomiska resultatet för 2023.

  • Koncernens resultat (EBIT) minskade till 1 256 miljoner kronor, jämfört med 2 002 miljoner kronor 2022.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 1 219 miljoner kronor, jämfört med 1 973 miljoner kronor 2022.
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 1 590 miljoner kronor, jämfört med 1 204 miljoner kronor 2022.
  • Bidraget till kommunens övriga verksamhet uppgick till 353 miljoner kronor, jämfört med 293 miljoner kronor 2022.

Källa: Skellefteå Kraft

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons