Annons
Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden. Foto: Jonatan Stålhös

Hemlösheten ökar i Skellefteå – ny kartläggning visar en stor uppgång

NYHETER Hemlösheten ökar i Skellefteå, visar en undersökning av Individ- och familjeomsorgen. För att vända utvecklingen vill de starta programmet "Bostad först" under 2023.

Annons

Hemlösheten kartläggs vartannat år efter ett beslut i socialnämnden 2018. I sin senaste undersökning har Individ- och familjeomsorgen identifierat 244 personer, 89 kvinnor och 155 män, vilket är en markant ökning.

2020 identifierades 137 individer, 41 kvinnor och 96 män.

Den största gruppen är personer med andrahandskontrakt via kommunen och som har få möjligheter att överta kontraktet, eller inga möjligheter alls.

Antalet föräldrar som lever i hemlöshet har också blivit fler. Därmed också barn vars familjer har en osäker boendesituation.

Annons

Kan vara betydligt fler

Kartläggningen omfattar inte alla invånare, utan dem som kommer i kontakt Individ- och familjeomsorgen och deras samarbetspartners i frågan om hemlöshet. Det totala antalet personer som lever i hemlöshet bedöms vara många fler än 244.

Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden, säger att de ändå får en uppfattning om personers boende- och levnadsförhållanden i Skellefteå kommun.

– Det vill vi använda för att skapa bättre förutsättningar för Individ- och familjeomsorgen att kunna motverka hemlöshet och möta de behov som finns ute i vårt samhälle, säger han i ett pressmeddelande.

Annons

Vill starta Bostad först

Som en åtgärd har socialnämnden beslutat att godkänna en ansökan om statsbidrag på cirka 1,5 miljoner kronor, för att Individ- och familjeomsorgen ska kunna dra igång ”Bostad först” under året.

Bostad först är en modell där personer i långvarig eller återkommande hemlöshet erbjuds en bostad och stödinsatser utifrån sina behov. Det kan exempelvis handla om hjälp med missbruk eller annan ohälsa.

Insatsen ger både en tryggare, mer stabil boendefrom och bättre förutsättningar att kunna göra förändringar i livet.

Kategorier av hemlöshet

Kartläggningen som Individ- och familjeomsorgen har gjort följer samma indelning i kategorier som används av Socialstyrelsen vid nationella mätningar av hemlöshet.

  • Situation 1: Akut hemlöshet.
  • Situation 2: Institutionsvistelse och kategoriboende.
  • Situation 3: Långsiktiga boendelösningar utanför ordinarie bostadsmarknad.
  • Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende.

Källa: Skellefteå kommun

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons