Annons
  • Mats Håkansson på den byggplats i Kåge där Contractor ska bygga 200 bostäder.
  • Så här kan husen norr om Byalagsgatan,som Contractor ska bygga i Kåge, komma att se ut. Skiss: Contractor
  • Så här kan husen norr om Byalagsgatan,som Contractor ska bygga i Kåge, komma att se ut. Skiss: Contractor
  • Så här kan husen norr om Byalagsgatan,som Contractor ska bygga i Kåge, komma att se ut. Skiss: Contractor
  • Så här kan husen norr om Byalagsgatan,som Contractor ska bygga i Kåge, komma att se ut. Skiss: Contractor

Nu byggs det fler bostäder – även utanför Skellefteå: ”Vårt sätt att bidra till att skapa bostäder snabbt”

BOSTAD I Skellefteå ska det byggas 5 000 bostäder på 5 år. De allra flesta är planerade inom bara några kilometers avstånd från centrum – men nu riktas blickarna även längre ut i kommunen. “Det är som cirklar på vattnet, de sprider sig längre ut för varje månad”, säger Patrik Larsen.

Annons

Megafonen har flera gånger berättat om den bostadsbrist som råder i Skellefteå, och att en stor mängd bostäder är på väg att byggas. Bara under 2022 beräknas 1 100 bostäder stå klara, under 2023 ytterligare 1 000 och 2024 hela 2 000. Totalt ska cirka 5 000 bostäder byggas inom fem år.

Av dessa bostäder planeras fler än 9 av 10 att byggas inom några kilometer från stadskärnan – men den fördelningen kan komma att förändras framåt. I takt med att den byggbara mark som finns centralt tar slut riktas blickarna istället mot andra samhällen i kommunen.

– Ja, nu har vi nyproduktioner på gång i Bureå, Kåge, Skelleftehamn och Ursviken. Och det finns intresse även kring till exempel Burträsk och Byske. Det handlar bara om en tidsfråga, säger Patrik Larsen, chef för mark- och exploatering i Skellefteå.

Annons

I många av dessa orter har det inte byggts bostäder i större skala sedan 90-talskrisen slog till, och i Bureå revs det till och med lägenheter då de stod tomma runt millenniumskiftet. Att det inte byggts några nya bostäder på så lång tid gör att tröskeln till att bygga nytt blivit högre med åren, menar Patrik.

– Det kostar lika mycket att bygga utanför stan som i stan, men prisutvecklingen har inte hängt med. Och det är klart, det är inte många som lockas av att bygga om byggnaden är värd mindre när den är klar än vad den kostat att färdigställa, säger Patrik.

Flera pågående byggen

Med den senaste tidens prisökningar ser dock nivån ut att ha tippat över. Eller åtminstone har ett fåtal aktörer vågat sätta spaden i jorden utanför stan. En av dem är Landskapsbyggen i Sverige som Megafonen skrivit om tidigare. De håller på att bygga 58 lägenheter i Bureå, där de första 26 ska stå klara för inflytt redan i år. De har även uttryckt intresse av att bygga mer i liknande orter.

– Kommunen vet att vi är intresserade om det finns byggklar mark för några hundra bostäder, har Johan Blumenthal, vd på Landskapsbyggen i Sverige, tidigare berättat.

Bild från bygget i Bureå. Arkivbild: Jonas Nilsson

Nu i oktober blev det även klart att Contractor vill bygga cirka 200 lägenheter i Kåge, varav de fått bygglov för de första 80. Byggföretaget har sedan tidigare uppdrag att bygga 70 lägenheter på uppdrag av Skebo inte långt därifrån, men det här projektet är något helt annat.

Annons

Till skillnad från Skebo-projektet, där Contractor bara levererar det som Skebo har beställt, står den norrländska byggkoncernen nu för all risk i samband med uppförandet av de nya bostäderna. De färdigställer helt enkelt bostäderna innan de vet om någon vill köpa det.

– Det ingår inte i vår verksamhet att äga så här många bostäder, men vi har tagit på oss att bygga klart dem samtidigt som vi för diskussioner med olika aktörer som kan vara intresserade av att ta över, berättar Mats Håkansson, projektansvarig på Contractor, när vi träffas vid den blivande byggplatsen norr om Byalagsgatan.

Det måste innebära en betydligt större risk för er som byggbolag?

– Ja, men det är vårt sätt att bidra till att skapa bostäder snabbt, och vi är inte oroliga över att hitta någon som vill köpa det. Och om vi inte gör det så får vi väl hyra ut det själva, säger Mats.

Att de tar den här risken går hand i hand med företagets vision att “bygga ett levande Norrland”.

– Anledningen att vi kan göra så här är att vi är tillräckligt stora för att ha musklerna, men samtidigt tillräckligt små och lokalt förankrade för att agera modigt och agilt, säger Mats.

Annons

”Behövs bostäder nu”

En förutsättning för bygget är att marken redan var avsedd för bostäder i den detaljplan som gjordes 1979, och att bygglov därför snabbt kunde beviljas.

– Detaljplanarbete kan ta flera år, och det är inget vi har tid att vänta på. Det behövs bostäder nu, säger Mats.

Han hoppas att de ska kunna börja med markarbetet och gjuta grunden för de fyra första huskropparna redan i höst, för att sedan fortsätta med markberedning norrut, där ytterligare tre huskroppar ska stå enligt det bygglov som är beviljat.

– Vi hoppas få tillåtelse att ha inflytt i etapper så att de första kan flytta in redan under andra halvan av 2022, säger Mats.

Så här kan husen norr om Byalagsgatan,som Contractor ska bygga i Kåge, komma att se ut. Skiss: Contractor

När de kommit igång med bygget ska de direkt söka bygglov för ytterligare ett tio-tal huskroppar nordöst om det första området, så att de nybyggda husen totalt kan inrymma uppemot 200 hyreslägenheter.

Kommer att byggas mer

Mats Håkansson tror att fler bostäder kommer att byggas runt om i kommunen framledes, både av företaget han själv jobbar på, och av andra. Han har sett samma utveckling i Umeå där han bor.

– Att de flesta riktar in sig på Skellefteå stad i första hand är inget konstigt, det har även vi gjort, men när den byggbara marken börjar ta slut så kommer vi att se oss om efter annat. Och i takt med att det byggs mer så blir de områdena mer attraktiva, och då byggs det ännu mer. Så har utvecklingen sett ut i många städer, säger han.

Patrik Larsen, chef på mark- och exploatering, är inne på samma spår.

– Det är som cirklar på vattnet, de sprider sig längre ut för varje månad. Jag är övertygad om att vi kommer att få se fler nybyggnadsprojekt runt om i kommunen, säger han.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons