Annons
Skiss av nya Centrumbron som gjordes till en animering 2012. Hur bron ska se ut är inte klart, men enligt planen ska den ha två körfält samt cykel- och gångbana.

Grafik: Så är kommunens plan för trafiken i Skellefteås centrum – ny bro, nya vägar och nya rondeller

SAMHÄLLE Efter folkomröstningen 2014 lades planerna om att bygga en centrumbro ner, men under våren 2017 berättade Skellefteå kommun att bron åter är aktuell – och den 13 juni beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med planerna.

Annons

Obs! Denna artikel är från 2017.

En ny central bro över Skellefteälven har diskuterats i flera decennier men av olika anledningar aldrig blivit av. Placeringen av bron har i de flesta förslag varit densamma – men hur trafiken ska lösas norr om älven har varierat mellan åren.

– Till exempel fanns ett förslag på 70-talet om att det skulle göras en ny väg rakt över svandammen i Nordanåområdet, men så ser förslaget absolut inte ut nu, säger Richard Widman, planingenjör vid Skellefteå kommun.

Istället är tanken att Lasarettsvägen vid Balderskolan – mellan Kanalgatan och Nygatan – öppnas upp. Det är något som är nytt sedan folkomröstningen om bron genomfördes 2014.

Annons

– Det som hänt är att Balderskolan har byggts ut samtidigt som Balderhallen har tillkommit. Det gör att kvarteret Frigg inte längre ska användas till skolverksamhet och därför kan vägen öppnas, säger Lars Hedqvist, planeringschef vid kommunen.

Fler vill bo centralt

Både Richard och Lars har jobbat länge med dessa förslag och är båda övertygade om att bron behövs för att skapa en bra trafiksituation i centrum.

– Precis som på många andra håll i Sverige är det fler och fler som vill bo centralt vilket gör att centrum förtätas. I och med det rör sig fler människor i staden och för att få en hållbar situation krävs att fler använder sig av kollektivtrafik och cykel, säger Lars och förklarar hur de tänker:

– För att fler ska välja buss och cykel måste dessa alternativ vara lika snabba och smidiga som bilen, men det går inte idag då busstrafiken enbart har Viktoriabron som alternativ. Samma sak gäller för de som cyklar – vi måste göra det enkelt och smidigt att cykla till och genom centrum.

Annons

Att den nya bron skulle leda mer trafik genom centrum är något som de båda avfärdar.

– Bron är inte till för att främst avlasta Viktoriabron – det kommer en ny E4-dragning att göra – utan mer som ett alternativ till Parkbron som ändå kommer att måsta stängas för biltrafik framöver på grund av att den är gammal, säger Richard.

Norrbottniabanan kräver planfria korsningar – och att placera befintliga Lasarettsvägen under järnvägen är inte möjligt då det skulle bli för brant lutning på den norra sidan. Istället föreslås anslutningen att gå via Nordlandergatan enligt bilden. Skiss: Trafikverket/ÅF

”Måste kunna ta bilen”

Att de vill att fler ska cykla och åka kollektivt är dock inte samma sak som att staden ska vara bilfri, menar de.

– Mer än hälften av kommuninvånarna bor på landet och de måste kunna ta bilen till centrum på ett smidigt sätt. För att lösa det placerar vi ut parkeringshus i centrums utkanter. Dels har vi Ekorren vid Balderskolan, det nya stora p-hus som byggs norr om Strömsörtomten och ett till planerat p-hus vid det kommande resecentrumet norr om Södra Järnvägsgatan. På så vis går det fortfarande bra att ta sig till stan med bil, men vi minskar trafiken i absoluta centrum, säger Lars som även påpekar att en flytt av E4:an är det som till störst del skulle minska biltrafiken genom Skellefteå.

– Undersökningar säger att mellan 7 och 12 tusen fordon – varav mycket tung trafik – skulle flyttas ut med hjälp av en ny E4. Vi vill så klart att det också ska bli av, men det är Trafikverket som beslutar när det blir.

Annons

Som illustrationen nedan visar är det många saker på gång i Skellefteå och exakt vilken ordning saker ska genomföras är inte fastställt.

– Men det är viktigt att få nya lösningar på plats innan man tar bort saker. Till exempel kommer parkbron att vara i bruk till den dagen en centrumbro kan vara klar, och när det gäller körfälten på Kanalgatan som ska stängas så är det aktuellt först när vi ser att det kan vara möjligt. Ingen vinner något på att det blir kaos och långa trafikköer, säger Richard.

Kan vara klar om fyra år

När den nya bron kan stå klar är svårt att säga då den ska processas i olika myndigheter samt upphandlas innan bygget påbörjas.

– Som snabbast skulle jag gissa på att den kan vara klar om fyra år, säger Lars.

 

Se hur Kommunen tänkt lösa
trafiksituationen i tidningen nedan:

 

– Ny väg mellan Kanal- och Nygatan

– Ny anslutning till Lasarettsvägen från Nordlandergatan

– Nytt resecentrum och parkeringshus

– Ny centrumbro

…och tre andra förändringar väntar.

 

Klicka här för att läsa tidningen i helskärm.

Illustrationen i tidningen ovan visar det förslag som kommunen arbetar efter – men alla åtgärder är inte beslutade och saker kan komma att förändras.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons