Annons
  • I Kåge, norr om nybyggda Dammängesgatan, finns utrymme att göra ytterligare ett kvarter.
  • I Örviken ligger det planlagda området nordväst om Mastgatan.
  • Här är två områden i Bureå som redan är detaljplanlagt – och kan byggas ut snabbt.

Nya kvarter planeras i Kåge, Bureå och Örviken – kan snabbt bli klara: ”Finns planer sedan 80-talet”

BOSTAD För några år sedan fanns det gott om tomter att välja på för den som ville bo utanför Skellefteås stad. Men även de börjar nu bli uppbokade – och därför vill kommunen nyttja gamla detaljplaner för att snabbt ta fram fler.

Annons

De småhustomter som funnits till försäljning i anslutning till Skellefteå stad – som till exempel Falkträsket och Alhem – har sålt slut direkt de nått marknaden de senaste åren.

I orter som Kåge, Bureå, Skelleftehamn och Örviken har det inte varit lika hög efterfrågan, förrän den senaste tiden.

– Det är först de senaste 1-2 åren som det har varit ekonomiskt möjligt att bygga utanför stan, i och med att huspriserna inte varit i den nivå som krävs för att få lån från banken, säger Patrik Larsen, chef på mark- och exploatering i Skellefteå.

Reserverat för bostäder

I kvarter som kommunen tidigare hade svårt att fylla finns dock bara enstaka tomter kvar nu, och fler kommer därför att behövas inom kort, menar Patrik, som tagit fram underlag för att snabbt göra i ordning tomter i Bureå, Örviken och Kåge.

Annons

– Att göra detaljplaner tar lång tid, men här finns redan planer sedan 80-talet där ytorna är reserverade för bostäder. Det gör att vi relativt snabbt kan projektera, göra väg och dra fram vatten och avlopp, säger han.

I Örviken ligger det planlagda området nordväst om Mastgatan.

De har nu tagit fram underlag som de ska presentera för kommunstyrelsen under hösten. Patriks förhoppning är att de blir godkända, och att de ska kunna bygga ut de nya kvarteren under 2022.

– Då kan byggstart på dessa tomter bli 2023, säger han.

Patrik har sett en ökad efterfrågan av att bo utanför stan, inte minst gällande antalet förfrågningar om förhandsbesked för avstyckade tomter.

– Det är inte mitt bord, men jag vet att det är ett jättetryck.

Annons

Plankrav

Megafonen har tidigare berättat om hur det går till med avstyckning av tomter, och att det finns viss problematik. Dels gällande vilken mark som får bebyggas, och dels om det handlar om fler än två tomter på samma ställe.

– Då finns det plankrav, och sådant tar tid, säger Patrik.

För den som vill ha en centrumnära tomt är det närmast Klintgatan på Degerbyn som gäller, där 11 tomter ska fördelas senare i höst. Därefter är det ett nytt område på Morö Backe och ytterligare ett område vid Falkträsket som är planerat. Där ska dock detaljplan först göras, så när byggstart kan ske är oklart.

I Kåge, norr om nybyggda Dammängesgatan, finns utrymme att göra ytterligare ett kvarter.
Här är två områden i Bureå som redan är detaljplanlagt – och kan byggas ut snabbt.
Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons