Annons
Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun, framför den nya stenlagda delen av Kanalgatan.

Skellefteås centrum förvandlas – så blir ytorna runt kulturhuset: ”Försöker hinna med så mycket som möjligt”

SAMHÄLLE En del av Kanalgatan har flyttats – och gatorna väst och öst om Sara kulturhus ska göras om. Men långt ifrån allt kommer att vara klart till invigningen 8 september.

Annons

Att Kanalgatan har byggts om har inte undgått någon som färdats genom centrum i sommar. I omgångar har den varit helt avstängd, men för det mesta har det gått att köra där, om än med begränsad framkomlighet.

– Det är alltid nervöst att gräva där vi inte vet exakt hur det ser ut längre ner, men det har gått enligt plan, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun.

Johanna är ansvarig för omvandlingen av gatorna kring Sara Kulturhus. Gällande Kanalgatan så har den bit av vägen som passerar huset gjorts om till en gata med mötande trafik närmast Möjligheternas torg, och samtidigt höjts upp med smågatsten för att hålla hastigheterna nere.

– Det är för att möjliggöra den plats som ska vara utanför kulturhuset sydliga entré, och tydligare sammankoppla ytan framför kulturhuset med torget, säger Johanna.

Annons

Tanken är att en längre sträcka av Kanalgatan ska göras om till en gata med mötande trafik för att ge plats i norr för bland annat uteserveringar, grönytor och cykelbana. Men när blir av är inte bestämt.

– Det finns i en långsiktig plan, men än är inga pengar avsatta för det. Det är ett stort arbete då alla korsningar i så fall också måste göras om, säger Johanna.

Enkelriktat

Öster om kulturhuset går Torggatan. Den gatan håller på att färdigställas nu.

– Den blir enkelriktad norrut, och blir upphöjd utanför hotellets entré. Där blir det även plats för taxibilar och bussar.

Trädgårdsgatan, väster om huset, ska också göras om. Den förvandlas till en gågata under nästa sommar. Endast behovstrafik kommer att vara tillåten.

– Den är en viktig del i det stråk som blir från det blivande resecentrumet ner till stan och älven. Gatan får marksten och nya sitt- och mötesplatser. Vi vill bygga en gata där människor vill stanna upp, inte bara transportera sig framåt, säger Johanna.

Annons

Vad händer med Södra Järnvägsgatan, norr om kulturhuset?

– Den håller just nu på att återställas till hur den såg ut innan bygget drog igång, alltså med trafik i båda riktningarna. I framtiden kan det komma att bli upphöjd gata vid resecentrumet, men det är i så fall längre fram, säger Johanna.

Söder om huset, där Kanalgatans nordliga del tidigare låg, blir det en ny torgliknande plats.

– Här vill vi skapa en flexibel yta som dels är trevlig att vistas i till vardags, men även går att använda vid mindre event. En stor del blir hårdgjord yta, men med många sittplatser och planteringar.

Annons

Det kommer även att byggas en ljuspergola där belysningen kan likna till exempel natthimmel eller norrsken.

– Ljuspergolan gör att området blir trevligt och ombonat samtidigt som vi kan behålla markyta för evenemang, säger Johanna.

”Måste få ta tid”

Till invigningen kommer ytan framför kulturhuset inte att vara klar. Besökare hänvisas till den norra entrén. Johanna hoppas dock att en del av arbetet kommer att bli klar under hösten, och att resten ska göras helt klart nästa sommar.

– Det måste få ta tid. Hur mycket vi än vill så kan vi inte arbeta med alla ytor runt kulturhuset så länge som själva bygget av huset pågår, säger hon.

Så här kan det komma att se ut på den södra sidan av kulturhuset, där Kanalgatans norra körfält tidigare låg. Illustration: Skellefteå kommun

Slutligen – vad är planen för Möjligheternas torg?

– Det finns en ambition, men inga pengar är avsatta i dagsläget, och exakt hur det ska göras om är inte bestämt.

Artikeln är en del av Megafonen nr 8 – 2021. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons