Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Jonas Westling

Stora planerna för stadskärnan: Flera gator i Skellefteå görs om – uppskattas kosta 81 miljoner

NYHETER Arbetet med att göra stadskärnan till en ännu mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara kulturhus som nu ska förbättras, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen, poängterar kommunen.

– Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i. Vi följer de intentioner som finns beskrivna i översiktsplanen för stadsdelen där gående och cyklister är prioriterade, säger projektledare Johanna Granlund.

Skellefteå kommuns plan

Trädgårdsgatan ska förstärkas som genomgående stråk från norr till söder och byggas om till en uppvärmd gågata. På Trädgårdsgatans östra sida kommer det att finnas ombonade sittplatser för umgänge. I mitten av stråket planeras en pop-up-yta som möjliggör för aktiviteter som engagerar olika åldrar; som stora sällskapspel, innovativa konstverk eller annat som kan aktivera både invånare och besökare.

Annons

Kanalgatans körbanor ska förläggas söder mot torget för bägge körriktningarna. En cykelbana som knyts samman med Stationsgatan ska dras genom området norr om körbanorna. Norra delen av Kanalgatan byggs också om till aktiv plats för umgänge.

Denna sträcka kommer att bli uppvärmd, förutom en liten yta för vinteraktiviteter. Det kommer även att finnas väderskyddade cykelparkeringar med bra belysning.

Enligt Skellefteå kommun ska dessutom Torggatan enkelriktas norrut för biltrafiken och gående får ett uppvärmt stråk. I söder ska det anläggas handikapparkeringar.

Annons

Total kostnad på 81 miljoner

Omvandlingen för gatorna i området påbörjades 2018 med ledningsombyggnader för framtida exploateringar. Under 2020 har arbetet koncentrerats till Torggatan och arbetet fortsätter nu främst söder om kulturhuset. Arbetet med Kanalgatan och Trädgårdsgatan kommer både att utföras under 2021 och 2022, skriver kommunen.

Omvandlingen beräknas kosta 81 miljoner kronor. 17 har redan beviljats i tidigare beslut. Finansiering tas ur kommunstyrelsens investeringsbudget för infrastruktur.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons