Annons
  • Skiss: Nils Arvidsson

Så är planerna för nya resecentrumet: ”Tagit fram bilderna för att ge en känsla”

SAMHÄLLE Än är inga beslut tagna – men en grovplanering för hur Skellefteås kommande resecentrum ska se ut börjar ta form.

Annons

På bordet framför Emma Johansson ligger ett stort plakat med texten “Skellefteå resecentrum – helt enkelt nära”. På plakatet syns skissbilder på glada människor som vinkar på en tågperrong och resenärer som sitter i en ljus och fräsch väntsal med stora fönster.

– Det här är inte exakt hur det kommer att se ut, men vi har tagit fram bilderna för att ge en känsla för vad vi jobbar med, säger Emma som är projektledare på samhällsbyggnad i Skellefteå kommun.

Annons

Att Skellefteå ska bygga ett nytt resecentrum har det varit tal om länge. Redan 2011 utreddes frågan men än har inget hänt mer än att busstationen flyttats för att ge plats för kulturhuset.

– Den befintliga busstationen vid Norra Järnvägsgatan är dock bara tillfällig till vi har en ny lösning på plats, säger Emma.

Sedan utredningen 2011 har även en del yttre förutsättningar förändrats och 2017 gjordes det omtag kring det planerade resecentrumet.

– Dels har kulturhuset börjat byggas, och dels kommer en dragning av Norrbotniabanan allt närmare, säger Emma.

DELAT ANSVAR
Just Norrbotniabanan är en stor fråga kring det kommande resecentrumet och även en utmanande sådan då det projektet inte ägs av kommunen utan planeras och byggs av Trafikverket.

– Vi ansvarar för bussar, parkering och själva resecentrumets byggnad – men Trafikverket ansvarar för tågets perronger. Dessutom har vi tillsammans ansvar för den nya passage som ska göras under spåren, säger Emma som poängterar att de är i en tidig fas ännu.

– Tidsmässigt är vi i en planeringsfas just nu och konsulter utreder fortfarande olika lösningar.

Så här kan det komma att se ut vid tågspåren. Skiss: Nils Arvidsson.

Nästa steg är Trafikverkets samråd kring järnvägsdragningen i centrum som arrangeras vid årsskiftet.

– Till dess hoppas vi ha fått fram ett mer detaljerat förslag som vi kan lägga fram samtidigt, säger Emma.

Annons

2020 hoppas Emma att projekteringen kan vara igång, och att de 2022 kan börja bygga.

Vad händer om Norrbotniabanan skjuts upp?

– Vi behöver bygga ett nytt resecentrum oavsett om det blir tågtrafik eller inte, men det är upp till politikerna att besluta när byggstarten blir. Då får vi bygga det på ett smart sätt som gör att järnvägstrafik ändå är möjlig i framtiden.

NY PASSAGE
Så som planerna ser ut i dagsläget ska själva resecentrumets huvudbyggnad byggas i norra änden av Trädgårdsgatan så att det blir synligt när du kommer och går från centrum. Under byggnaden planeras en ny tunnel som ska bli bredare, ljusare och mer välkomnande än den som finns idag.

– Passagen under tågbanorna kommer att koppla ihop centrum med Norrböle på ett bättre sätt än idag, men även användas av de som behöver nå perrongerna på norra sidan av järnvägen, säger Emma.

Från väntsalen ska både buss och tåg nås. Skiss: Nils Arvidsson.

Förhoppningen är att hitta en lösning som gör det möjligt att cykla genom tunneln, och att den ska komma upp norr om Skelleftehamnsleden.

I övrigt är tanken att buss- och tågpassagerare ska kunna vänta i samma sal för att skapa mer liv och rörelse.

– Närheten är en central del i vårt arbete. Det ska vara nära till resecentrumets olika funktioner, nära till centrum, nära till sjukhus och nära till parkeringar, säger Emma.


1. Parkering samt “Hämta & Lämna”
På norra sidan av järnvägen vill enheten Samhällsbyggnad anlägga parkeringar och utrymme för att hämta och lämna.

2. Ny tunnel.
En ny – större, ljusare och fräschare – passage under järnvägen är en central del i planerna. Den ska dessutom fungera som en förlängning av Trädgårdsgatan och binda ihop Norrböle med centrum på ett bra sätt. Passagen ska även användas av de som behöver nå perrongerna norr om järnvägen.

3. Resecentrum/Väntsal
Själva huvudbyggnaden med väntsal och eventuella butiker ska placeras vid Trädgårdsgatans slut, ovanpå den nya gångtunneln. Härifrån ska resenärer kunna nå både buss- och tågtrafik.

4. Busstation
Väster om resecentrumet ska bussar ansluta och avgå. Det blir mest troligt på den plats där den gamla järnvägsstationen står idag, vilket då gör att den kan måsta flyttas eller rivas. “Vi har tittat på olika möjligheter att använda huset till något, men vi hittar ingen bra funktion i dagsläget och ytan behövs för att få till en så bra lösning som möjligt för resenärerna”, säger Emma Johansson.

5. Hämta & Lämna
Söder om bussangöringen planeras också ett område för att hämta och lämna

6. Parkeringshus
Öster om resecentrumet byggs ett parkeringshus för cirka 300 bilar. Detta parkeringshus börjar byggas innan 2022.

7. Stadsbussar
I det förslag som ligger på bordet nu föreslås stadsbussar att fortsättningsvis hålla till på Kanalgatan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons