Annons
Kristina Sundin Jonsson har varit kommundirektör i Skellefteå sedan 2009. Under den tiden har Skellefteå gått från ett förvaltande läge till att vara redo för tillväxt. Foto: Magnus Lindkvist

Befolkningstillväxten har länge stått stilla – men nu väntas en stor ökning: ”Vi ska göra något unikt”

SAMHÄLLE Antalet människor som bor i Skellefteå kommun har i stort sett varit oförändrat sedan 50-talet – men nu väntas en omfattande befolkningsökning. “Vi ska göra något unikt, det är ingen annan som behöver växa så här snabbt på så kort tid”, säger kommundirektören Kristina Sundin Jonsson.

Annons

När Kristina Sundin Jonsson började som kommundirektör 2009 var Skellefteå i en negativ trend gällande befolkningsmängd. Efter en rejäl nedgång under andra halvan av 90-talet hade antalet invånare visserligen återhämtat sig en aning fram till 2007, men därefter åter börjat minska. För att bryta den trenden startades ett omfattande arbete som som tog avstamp i platsvarumärkesarbetet 2011 och fyra år senare utmynnade i ett mål om att bli 80 000 invånare till år 2030.

– Utifrån det arbetet blev vi väldigt mycket mer offensiva. Vi såg vilka styrkor vi hade, och vad som kunde vara vår spets, berättar Kristina.

Att befolkningsmängden ökar är en förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda samma nivå av välfärd som tidigare, enligt kommundirektören.

Med en äldre befolkning och färre i arbetsför ålder minskar skatteunderlaget.

– Även om Skellefteå haft ungefär samma antal människor i kommunen under väldigt lång tid så blir vi allt äldre, och med en äldre befolkning och färre i arbetsför ålder minskar skatteunderlaget. Skulle den trenden fortsätta skulle vi behöva göra prioriteringar framåt om vilken välfärd man ska ge, säger Kristina och fortsätter:

– Och nu handlar det dessutom inte bara om det. Vi behöver bli fler för att kunna ta tillvara på de fantastiska möjligheterna för näringslivet.

Annons

Blygsamma siffror

Efter att den nya strategin tillkom har befolkningen ökat, om dock med blygsamma siffror som till stor del kan tillskrivas invandring från andra länder.

– Det finns en stor medvetenhet om att det här kommer att ta tid. Det är något vi måste hålla i och hålla ut, säger hon.

Nu håller dock någonting på att hända. Inrikes flyttningsnetto – det vill säga hur många som flyttar hit från övriga delar av landet – har minskat från -222 personer 2019 till -43 personer 2020. Om vi bara ser på de tre senaste månaderna, januari-mars 2021, är det positivt, +8 jämfört med -52 samma period förra året.

– Det har faktiskt blivit en synbar förändring, särskilt när det gäller inrikes inflyttning. Så såg det inte alls ut för ett par år sedan, där är det verkligen ett trendbrott, säger Kristina.

Så såg det inte alls ut för ett par år sedan, där är det verkligen ett trendbrott.

Framåt kan vi dessutom förvänta oss en betydligt större tillväxt av invånare. Det kan till viss del tillskrivas etableringen av Northvolts stora batterifabrik, men även alla kringeffekter det ger.

– Vi planerar nu för fler än 80 000 invånare, för betydligt fler, säger Kristina.

Kommer från hela världen

Om man frågar regeringens samordnare för större företagsetableringar i norr, Peter Larsson, så tror han att det behövs mellan 50 000 och 100 000 nya invånare i Norr- och Västerbotten inom 10-15 år. Kristina tror och hoppas att dessa personer ska komma både från andra orter i Sverige, men även andra delar av världen.

– Vi ser redan nu att det finns attraktiva jobb som lockar människor till den här gröna omställningen som pågår, och bara Northvolt har 60-70 olika nationaliteter bland sina anställda, säger hon.

Annons

Vad innebär det för Skellefteå att bli en mer internationell stad?

– Vi kommer att bli ett mångkulturellt samhälle med allt vad det innebär. Det kommer att ge utveckling till Skellefteå. Vi får lära oss av andra, de får lära sig av oss. Det är oftast just den mixen som ger utveckling i allt; både i arbetslag och på en plats, säger Kristina som också poängterar hur viktigt det är att de som flyttar hit trivs och vill stanna.

Många kommer att flytta hit på grund av spännande jobb, men i slutändan kommer inte det att räcka.

– Många kommer att flytta hit på grund av spännande jobb, men i slutändan kommer inte det att räcka. Det handlar också om hur vi tar emot, öppnar upp och vilka förutsättningar vi ger för kompetensutveckling, ett rikt kultur- och fritidsliv, det goda familjelivet och attraktiva boendemiljöer. Allt hänger ihop.

Successiv ökning

Ökningen av befolkningen kommer att ske successivt, med en starkare utveckling om några år, menar kommundirektören.

– Inte minst för att det kommer att krävas nyanställningar i de industrier som etablerar sig här. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för fortsatt utveckling, säger hon och fortsätter:

– Utvecklingen pågår här och nu och vi behöver alla känna en ”sence of urgency” i den här frågan. Här gäller det att näringslivet, invånarna och offentlig sektor krokar arm.

Annons

Befolkningsökningen kommer att påverka de som redan bor i Skellefteå, till exempel genom förändringar i infrastruktur och bostadspriser.

– Det är en utmaning att behålla bostadspriserna på en rimlig nivå så att folk har råd att bo och leva här på ett bra sätt, inte minst för unga människor som ska skaffa sin första bostad. Vi har som mål att bygga 5000 nya bostäder till 2025, men sen kommer det att behövas lika mycket till, säger Kristina.

”Kommer att bli lite jobbigt”

Förändringarna kan bli påfrestande.

– Det kommer att bli lite jobbigt för oss som bor här. Det kommer att bli en större rörelse på arbetsmarknaden, det kommer att byggas på nya platser och man kanske inte kommer att kunna åka samma väg till jobbet som förut – men förhoppningsvis, när man ser vad som kommer efteråt, så förstår vi ändå vilka möjligheter det här ger, säger Kristina som är optimistisk inför framtiden.

Vi kommer att behöva jobba tillsammans på alla nivåer för att klara alla de här målen, men jag är helt övertygad om att vi kommer att göra det.

– Vi kommer att göra misstag på den här resan, men vi kommer också att lära oss nya arbetssätt, modeller och hitta nya samarbetspartners som kommer att vara till nytta för övriga Sverige, och för den utveckling som väntas även i Norrbotten om några år. Vi kommer att behöva jobba tillsammans på alla nivåer för att klara alla de här målen, men jag är helt övertygad om att vi kommer att göra det.

Artikeln är en del av Megafonen nr 5 – 2021. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons