Annons
Foto: Arkivbild

Befolkningsmålet i Skellefteå ska höjas: Oenighet kring hur mycket – här vill politikerna lägga ribban

NYHETER Det välbekanta målet om att nå 80 000 invånare borde steppas upp, enligt kommunstyrelsen. Hur mycket finns det delade meningar om, men politikerna är eniga om att nya mål ska sättas.

Annons

Skellefteå kommun har länge haft målet att nå 80 000 invånare till år 2030. Det här specificeras bland annat i utvecklingsstrategin ”Skellefteå 2030”, som antogs 2015.

Mycket spännande har hänt sedan dess. Kommunen ser helt andra förutsättningar i dag, kopplat till Northvolts etablering och utvecklingen den medfört. Skellefteå anses nu ha en ledande position i omställningen mot grön industri och hållbart samhälle.

– Stora företagsetableringar och investeringar ger Skellefteå nya förutsättningar att växa, något som krävs för att vi ska klara såväl de demografiska utmaningarna som kompetensförsörjningen, säger kommunalråd Lorents Burman (S) i ett utskick.

Dessa nya förutsättningar har lett till att kommunfullmäktige antagit en ny vision för Skellefteå kommun. Den lokala utvecklingsstrategin är dessutom under revidering.

Annons

Inom ramen för denna revidering har en scenarioanalys gjorts. Enligt analysen borde det vara möjligt att höja målet om 80 000 invånare till 90 000, även om målet beskrivs som ambitiöst. Det förutsätter bland annat kraftiga insatser från inblandade aktörer.

Politiska majoritetens syn

I dag behandlades befolkningsmålet i kommunstyrelsen, där majoriteten ansåg att:

Befolkningsmålet till 2030 bör höjas till 90 000 invånare, samtidigt som ett mål om 100 000 invånare sätts till 2040, och målen ska bli en utgångspunkt i den strategiska planeringen inom kommunorganisationen vilket inkluderar de kommunala bolagen.

Annons

Vill sätta ännu högre mål

Här finns en viss oenighet, då Alliansen vill höja ribban ännu högre. Moderaterna presenterade ett eget, tredelat befolkningsmål, med stöd av övriga allianspartier.

Dessa vill också höja 2030-målet till 90 000 invånare, men sätta ett 2040-mål om 105 000 invånare (5 000 fler) samt ett 2050-mål om 120 000 invånare (ytterligare ett mål).

– Flera delar av kommunens planeringsarbete sträcker sig till 2050 och vi anser att det vore rimligt med ett befolkningsmål som hänger ihop med den tidsperioden, berättar oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M), som också lyfter vår starka tillväxtposition.

Ett beslut om befolkningsmålet kommer att tas i kommunfullmäktige den 15 juni.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons