Annons
Foto: Arkivbild

Ger medborgarna sitt tack: Polisen konstaterar att inbrottsvågen har avstannat – berättar om lärdomar

NYHETER Lars Westermark, lokalpolisområdeschef i Skellefteå, ser tillbaka på sommarens inbrottsvåg. Han berättar bland annat om vad som händer härnäst och lärdomarna som polisen fått.

Annons

Förra veckan berättade Megafonen att polisen sett en markant nedgång av antalet nya inkomna ärenden. I dag konstaterar polisen att inbrottsvågen har stannat av.

De senaste två veckorna har endast några enstaka anmälningar kommit in.

– Sammanfattningsvis har våra ansträngningar varit mycket höga i vårt försök att förhindra och lagföra gärningspersonerna. Betydande resurser har specifikt avdelats för att möta brottsserien, berättar Lars Westermark, polischef i Skellefteå.

– Vi har arbetat dygnet runt med detta. Arbetet har dock varit komplext eftersom stöldvågen pågått under flera veckor inom ett stort geografiskt område.

Polisens fortsatta arbete

På polisens hemsida får Lars Westermark frågan hur arbetet fortsätter härifrån.

– Vi följer nogsamt information ifall vi upptäcker att någon ny brottsvåg startat någonstans i Sverige eller närliggande land. Om så sker och det pekar mot att bostadsinbrotten kan öka igen även här kommer vi att vidta åtgärder, säger han.

Annons

Utredare jobbar nu med sammanställningar och värderingar om vad som måste kompletteras. Polisen inväntar även svar från forensiska analyser av säkrade spår och de föremål som har skickats vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC).

– Målet är fortfarande att kunna lagföra gärningspersonerna. Vi får se vilket bevisläge vi har efter analyserna ifall någon kan misstänkas för delaktighet i brotten.

”Vi har lärt oss mycket”

Inbrottsserien har haft en del nya inslag. Den har exempelvis pågått under en längre period, även om mycket tyder på att det är olika konstellationer som har strukit runt.

Lars Westermark tycker att polisen har lärt sig mycket under den här inbrottsvågen.

– Bland annat just att gärningsmännen uppehållit sig längre tid i området och undvikit att exponera sig på vägnäten och nära brottsplatserna, förklarar han.

Annons

– Ett förbättringsområde som vi inom polisen diskuterat är att snabbare kunna ställa om vår verksamhet redan vid tidiga indikationer om att en ny stöldserie är på gång. Helt enkelt att snabbare gå från reaktion till aktion, säger Lars Westermark.

Polisens arbete efter villainbrotten fortsätter nu inom respektive lokalpolisområde. Både gällande utredningsdelen, det brottsförebyggande och det trygghetsskapande.

I Skellefteområdet görs exempelvis förebyggande insatser i de drabbade kvarteren. Polisen informerar särskilt om grannsamverkan, berättar Lars Westermark.

– Vi har även en dialog med flera kommuner om hur man snabbt skulle kunna tända gatbelysning i områden eller kvarter där polisen bedömer att risken för inbrott är förhöjd. Detta i kombination med polisiär närvaro, förklarar han på hemsidan.

Annons

Ett tack till medborgarna

När det gäller att förebygga och utreda bostadsbrott är allmänhetens hjälp ofta av avgörande för polisen. Många tips har kommit in och Lars Westermark är tacksam.

– Jag vill tacka för medborgarnas hjälp att lämna tips om sina iakttagelser till polisen. Detta bidrar att göra vår verksamhet bättre och är till stor hjälp när det kommer till att förebygga brott och lagföra gärningspersoner, avslutar polischefen i Skellefteå.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons