Annons
Foto: Magnus Lindkvist/Arkivbild

Vill stärka lokalproducerad mat – men partierna oeniga om vägen framåt: ”Viktigt att få starka producenter i Sverige”

NYHETER Alliansen vill se tydligare mål för mängden lokal mat, men Socialdemokraterna vill inte detaljstyra. “Kan göra att fler vågar satsa på lokalt jordbruk”, säger Andreas Löwenhöök (M).

Annons

Pandemin och kriget i Ukraina har satt nytt fokus på frågan om Sveriges självförsörjandegrad. I Skellefteå har frågan lyfts flera gånger i år.

Senast på kommunfullmäktige i början av oktober hade Moderaterna en motion om stärka den lokala matproduktionen, genom att sätta ett mål för hur mycket närproducerat kommunen ska köpa in.

– Ett siffersatt mål kan skicka signaler som gör att fler vågar satsa på lokalt jordbruk och lokal livsmedelsproduktion, om man vet att det finns en efterfrågan hos kommunen, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd.

Annons

Motionen fick bifall av bland annat Centerpartiet, som också länge har lyft frågan om att höja den lokala självförsörjningen. Det finns många anledningar till att öka upphandlingen av närproducerat, menar gruppledare Carina Sundbom.

Carina Sundbom (C) röstade för Andreas Löwenhööks (M) motion i kommunfullmäktige. Foto: Jonatan Stålhös

– Utöver att vara så självförsörjande som möjligt handlar det om att främja det lokala jordbruket. Om vi främjar jordbruket främjar vi även utvecklingen på landsbygden, vi kan ha färre transporter och det är också mindre gifter i närproducerade livsmedel, säger hon.

Hur pass självförsörjande är vi då idag? Det är inte helt lätt att säga. På nationell nivå räknar man att ungefär 50 procent av all mat som säljs i Sverige är importerad. På lokal nivå finns ingen sån siffra, men det finns en fingervisning om hur vi ligger till.

Jordbruket är beroende av insatsvaror som bränsle, gödsel och spannmål. Stängs gränsen går självförsörjandegraden ner väldigt fort.

– En undersökning från Umeå universitet har visat på att Norrbotten och Västerbotten tillsammans producerar mat som motsvarar 900 kilokalorier per dag och person*. Det är ett annat sätt att mäta det på, säger Lena Friborg, samordnare för den regionala livsmedelsstrategin vid Region Västerbotten.

Hon menar dock att självförsörjningsgraden inte är konstant. Vid händelse av en kris där importen påverkas skulle den lokala produktionen sjunka snabbt.

– Jordbruket är beroende av insatsvaror som bränsle, gödsel och spannmål. Stängs gränsen går självförsörjandegraden ner väldigt fort, säger Lena Friborg.

Annons

Andreas Löwenhööks motion röstades ner i fullmäktige. Tomas Teglund (S), ordförande för nämnden för support och lokaler, som Måltidsavdelningen ligger under, menar att det är viktigare att skapa ett engagemang från verksamheternas sida än att sätta siffermål.

Jag tycker det är viktigt att få starka producenter i Sverige.

– Vi har gett dem utrymmet att komma på aktiviteter och föra dialog med närproducenter och det har visat sig vara jättebra. Det skapar ett engagemang i hela Måltids-gänget. Närproducerat är något som alla där brinner för, och vi vill sprida den kulturen och stämningen, säger Tomas Teglund, och fortsätter:

– Målet för Socialdemokraterna i kommunen är att prioritera upphandling av närproducerat och svenskt. Jag tycker det är viktigt att få starka producenter i Sverige, de ska vi gynna så mycket som möjligt. Då går självförsörjningen upp och med tiden är det det bästa.

Fotnot: 900 kilokalorier motsvarar mindre än hälften av dagsbehovet för en vuxen människa.

Artikeln är en del av Megafonen 13/10 – 2022. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons