Annons
Anna Norlén och barnen Erik och Isak, tillsammans med Anton Andersson och Elin Jonsson med barnen Mille och Mio.

Bybor i kläm när dubbla passager över Skellefteälven hålls stängda: ”Värsta är att barnen drabbas”

NYHETER Avstängningen vid Medledammen upprör en del, inte minst föräldrar på södra sidan som har barn på skolan i Medle. De vittnar om bristande information och planering. "Vi fick inte veta någonting", berättar småbarnsföräldern Elin Jonsson i Klutmark.

Annons

Sedan den 28 juni har vägen över dammen mellan Klutmark och Medle – väg 819 – stängts av mellan klockan 06.00 och 18.00 alla vardagar. Med viss oregelbundenhet, enligt boende i Klutmark. Ett underhållsarbete pågår vid dammlucka 1 och passagen stängs av för att trygga en säker arbetsmiljö för entreprenörerna som arbetar där.

– Det är betong-, mek- och elarbete som görs. Både på själva dammluckan, i botten och på sidorna, förklarar Sture Andersson, projektledare vid beställaren Statkraft.

Och avstängningen har skapat reaktioner. Många använder överfarten dagligen och underhållsarbetet bedöms pågå ändå fram till den 22 april nästa år. Tiderna mellan vilka passagen stängs sammanfaller också dåligt med vardagsrutinerna hos många.

Till exempel hos föräldrar i Klutmark, vars barn går på skolan eller förskolan i Medle.

– För det första fick vi inte veta någonting om avstängningen förrän vi såg en notis i Megafonen, en vecka innan. Med två barn på skolan och en tredje på förskolan, hur skulle vi lösa logistiken? Det är tur att jag är föräldraledig, säger bybon Elin Jonsson.

Annons

Långa skol- och arbetsdagar

I dag får de äldre barnen skolskjuts, men Elin och Anton Andersson kan inte skicka den yngre med bussen. De måste köra runt i alla fall. Oavsett färdmedel får de alla räkna två extra transporttimmar varje dag, berättar Anton, som också jobbar heltid.

– Det blir väldigt långa dagar, men det värsta är att barnen drabbas, fortsätter han.

Har ni förståelse för att de stänger dammen av arbetsmiljöskäl?

– Ja det kan man köpa, men de borde i alla fall kunna släppa förbi skolbussen. Det är högst en kvart som de skulle behöva hålla öppet på morgonen och eftermiddagen.

Underhållsarbetet vid dammlucka 1 mellan Medle och Klutmark beräknas vara klart den 22 april 2022.

Till följd av transporttiden har Klutmarksbon Anna Norléns son Erik inte kunnat vara kvar på fritids, där han brukar träffar kompisarna efter skolan. Hon är också kritisk till den sena informationen, inte minst med anledning av längden på underhållsarbetet.

– Vi pratar inte om några veckor här, utan tio månader. Hela skolåret egentligen. Det kräver planering om båda föräldrarna har jobb och jobbar några mil bort, säger hon.

– Vi skulle ansöka om skolskjuts, men när vi fick veta detta hade ansökningstiden för höstterminen gått ut. Jag ställde ut Erik ändå och tänkte ”de kan inte neka honom”. Vi behöver dessutom ställa ut barnen på den oskyddade sidan av vägen, utan busskur.

Annons

Oro kring omledningen

Skellefteå kommun har vetat om dammprojektet och anpassat skolskjutsen därefter.

I dag åker skolbussen västerut på södra sidan älven; genom Klutmark, över älven vid Krångfors och tillbaka mot centrum – men rutten längs byvägarna genom Gråberg, Slut och Krångfors väcker oro hos föräldrarna, som diskuterar ämnet i sociala medier.

– Det här kommer inte att funka i vinter. Det kommer det bara inte, säger Anton.

Han och Elin oroar sig även för hur avstängningen ska påverka utryckningsfordonen.

– Det måste väl finnas en plan för hur fordonen ska få sig fram? Vi hade en ambulans som stod här för några veckor sedan, men som inte kunde ta sig över, säger Anton.

Annons

Även Lejonströmsbron stängs

Arbetet vid Medledammen har pågått en tid, men framkomligheten aktualiserades på nytt när Skellefteå kommun tillkännagav att Lejonströmsbron också ska underhållas i höst. Med start vecka 40 ska Contractor byta sparrar och brobana i brons norra ände.

Anna ifrågasätter nu dialogen mellan Statkraft, Trafikverket och Skellefteå kommun.

– Min teori är att det inte har samverkats så mycket, det här kunde gjorts så mycket bättre. Det kan inte ha kommit som en överraskning att dammen också underhålls.

– Och nu är det som det är. Det är klart att entreprenörerna vid dammen ska kunna jobba säkert, men allt detta hade säkert gått att lösa mycket smidigare om alla hade involverat varandra från början och kanske tittat på arbetet ur ett större perspektiv.

Artikeln är en del av Megafonen nr 9 – 2021. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons