Annons
Dammen mellan Medle och Klutmark håller på att byggas om. Arbetet beräknas vara klart först i vår.

Lejonströmsbron ska stängas av – samtidigt som även Medledammen renoveras: ”Vi måste göra det här”

NYHETER Trafikverket, Statkraft och Skellefteå kommun ger sin bild av omständigheterna kring arbetet vid Medledammen och det planerade underhållet av Lejonströmsbron – som också stängs av.

Annons

Väg 819 över Medledammen är en statlig väg. Statkraft har inte kunnat stänga av den utan tillstånd från Trafikverket, vilket de har fått. Innan dess har Trafikverket krävt en skriftlig utredning från företaget, där en rad tänkbara beröringspunkter adresseras.

– Den omfattar säkerhet, framkomlighet, tillgänglighet, miljö och behov av åtgärder på vägen dit trafiken leds om. Då ska man ha kontaktat räddningstjänst, kommunen och alla möjliga instanser, exemplifierar Åsa Callgren, trafikingenjör på Trafikverket.

Hon säger att Statkraft också hört kommunen, räddningstjänsten och hemtjänsten – som alla återkommit utan anmärkningar – innan arbetet vid dammen drog igång. På den punkten har Statkraft därmed följt Trafikverkets regler innan de stängde vägen.

– Sedan vill vi såklart inte att arbetet ska behöva påverka allmänheten i större grad, men vi förstår att det påverkar, säger Sture Andersson, projektledare vid Statkraft.

– Vi måste göra det här arbetet nu och då kan vi inte ha trafik över dammen. Just nu måste vi ha den avstängd, sedan får vi utvärdera hur vi ska göra i vinter, säger han.

Annons

Skulle det vara möjligt att justera tiderna på något sätt?

– Inte som det ser ut just nu. Arbetstiderna är satta i samråd med entreprenörerna.

Skyltning två veckor i förväg

Beroende på omfattning kan Trafikverket ställa krav på tidningsannonsering inför en avstängning, för att berörda ska hinna anpassa sig. Åsa vet inte om det har gjorts nu.

– Men vi kräver alltid att skyltar ska sättas upp god tid, i alla fall två veckor i förväg.

Trafikverket lägger sedan ut egen information på sin hemsida för driftinformation. I det här fallet lade även kommunen ut information – tolv dagar innan allt drog igång, varpå arbetet uppmärksammades i media. Det blev första informationen för en del.

Annons

”Förstår det är besvärligt”

Parallellt med dammprojektet ska också Lejonströmsbron underhållas, vilket skapat reaktioner. Jan Burlin, verksamhetschef för gator och vägar vid Skellefteå kommun, berättar att arbetet inleds vecka 40. Den uppskattas vara avstängd i cirka en månad.

– Vi kan inte ha bron öppen och samtidigt jobba där, av säkerhetsskäl, berättar han.

Alla som Megafonen har pratat med ifrågasätter tidpunkten för brounderhållet, med hänvisning till Statkrafts pågående arbete. Det gör också projektledaren på Statkraft.

– Det är fruktansvärt dålig tajming, vi har inte vetat om det här arbetet, säger Sture.

Annons

Jan förklarar att de måste göra broarbetet nu, då alternativet är att stänga den helt.

– Vi hade egentligen tänkt göra det här nästa år, men Lejonströmsbron är i för dåligt skick. Vi försöker alltid vänta så länge som möjligt innan vi gör sådana här åtgärder, eftersom de kostar pengar, och jag förstår att det är besvärligt för de som drabbas.

Fler avstängningar att vänta

Det nuvarande underhållet vid Medledammen sker vid dammlucka 1. Det finns fler dammluckor här, som Statkraft också kommer att behöva arbeta med längre fram.

– Så är det, men det blir inte i direkt anslutning till arbetet vi gör nu, berättar Sture.

Artikeln är en del av Megafonen nr 9 – 2021. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons