Annons
Björn Holmgren. Foto: Jonathan Petersson, Pexels / Privat

Antalet avstyckningar i kommunen ökar: “Att skapa förutsättningar för nyproduktion är uttalat prioriterat”

BOSTAD Det ökade intresset för att bygga småhus i Skellefteå kommun märks även hos lantmäterimyndigheten. Bara mellan 2018 och 2020 har antalet avstyckningar ökat med mer än 40 procent. “Vi vill gärna hjälpa så många som möjligt i deras byggdröm”, säger Björn Holmgren.

Annons

Mellan 2018 och 2020 ökade antalet avstyckningar i kommunen från 90 till 130 enligt siffror från Lantmäteriet. Exakt hur många av dess som är för nybyggnation av villor framgår inte, men enligt verksamhetschefen är trenden tydlig.

– Antalet fall där vi blir inkopplade gällande nyproduktion av villor och fritidshus ligger runt 2-3 i veckan nu. För fem år sedan var det snarare 2-3 i månaden, säger Björn Holmgren, verksamhetschef på lantmäterimyndigheten i Skellefteå kommun.

Om förhandsbesked blir beviljat gör vi allt som oftast en avstyckning i enlighet med förhandsbeskedet.

När det gäller att stycka av enstaka tomter finns det en rad saker att förhålla sig till. En grundläggande sak är att förhandsbesked av bygglov måste finnas för att avstyckningen ska genomföras.

– Där tittas det bland annat på möjlighet till vatten, avlopp och anslutningsvägar. Om förhandsbesked blir beviljat gör vi allt som oftast en avstyckning i enlighet med förhandsbeskedet, säger Björn.

Annons

Öppna landskap

Att få förhandsbesked är dock inte alltid helt självklart. Förutom praktiska saker som vatten och avlopp har till exempel Länsstyrelsen hårda restriktioner för att bygga på jordbruksmark.

– Det anses som en kulturmiljö som ska behållas för att behålla öppna landskap på landsbygden, förklarar Björn som säger att den som är sugen på att bygga hus istället ska sikta in sig på skogspartier i närheten av de öppna ytorna.

– Där är det dessutom oftast bättre underlag att bygga på istället för lerig åkermark.

Det anses som en kulturmiljö som ska behållas för att behålla öppna landskap på landsbygden.

En annan sak som kan sätta stopp för avstyckning är att kommunen anser att området kan komma att behövas för framtida bostadsområden. Det gäller främst områden som ligger stadsnära.

– Ifall det finns potential att bygga fler bostäder i området framöver så vill man inte blockera det med några få tomter. Då kan kommunen kräva att fler tomter ska tas fram samtidigt, vilket markägarna inte alltid är lika intresserade av.

Annons

Det kan också bli så att markägaren måste få med sig fler andra markägare i området för att kunna exploatera det, och vid fler än 2-3 tomter krävs en detaljplan.

– Vissa exploatörer upplever att det tar tid och kostar pengar – vilket det i vissa fall gör – men exploatörer avstyckar tomter i ett vinstsyfte och kostnaden kan alltid hämtas hem vid försäljning, säger Björn.

Visst utrymme för tolkning

Storleken på de tomter som avstyckas regleras av eventuell detaljplan, och får inte vara större än en “normalstor tomt” där själva byggnaden och en gräsmatta ryms. Här finns dock visst utrymme för tolkning utanför detljplanlagt område, enligt Björn.

– Det finns en ambition om att göra det lättare att bosätta sig på landsbygden, och därför är vi många gånger mer givmilda gällande tomtstorlek där än i områden med hög exploatering.

Därför är vi många gånger mer givmilda gällande tomtstorlek där.

Vid avstyckning kollar även Lantmäteriet på hur tomten kan komma att användas i framtiden.

– Vi ska se till själva fastighetens bästa och ha ett långsiktigt tänk för alla framtida ägare, inte bara den nuvarande. Det kan vara att se till att det finns plats för ett garage till exempel.

Annons

För den som ska köpa en avstyckad tomt har Björn ett antal tips. Det första är att verkligen ta reda på exakt var tomtgränserna går.

– Är det länge sedan tomten avstyckades finns en osäkerhet kring gränsens läge och markeringar kan ha försvunnit, och då bör man utreda det och sätta ner nya pinnar. Det kostar runt 25 000 kronor, men det bör verkligen göras för att undvika framtida problem.

Fråga grannarna

En annan sak att vara uppmärksam på är om avlopp, vattenbrunn eller väg ligger på någon annans fastighet.

– Om det ligger utanför tomtgränsen, som det ofta gör, bör man kolla upp vad som finns skrivet. Att gå runt bland grannarna och prata ska inte underskattas. Det kan finnas gamla avtal och papper som glömts bort.

Att gå runt bland grannarna och prata ska inte underskattas.

Som ett avslutande tips hälsar Björn att alla fall självklart är unika, och att de som har frågor bör kontakta lantmäterimyndigheten för att få veta vad som gäller i just deras fall.

– Att skapa förutsättningar för nyproduktion är uttalat prioriterat i Sverige, och vi vill gärna hjälpa så många som möjligt i deras byggdröm, säger han.

Artikeln är en del av Megafonen nr 4 – 2021. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons