Annons

Fick allvarlig allergisk reaktion av läkemedel – behövde intensivvård

NYHETER En händelse i vården har anmälts enligt lex Maria.

Annons

Det började med att patienten sökte vård för utslag, feber och lågt blodtryck. Enligt Region Västerbotten ska personen nyligen ha avslutat en antibiotikakur och tagit läkemedel mot kramper sedan en månad tillbaka. Hen remitterades till sjukhus.

Patienten visade luftvägssymptom och det uppstod misstanke om covid-19, men enligt regionen värderades inte andra symptom som klåda och utslag på huden.

Prover togs, patienten behandlades med vätska och flyttades till en vårdavdelning, där hen påtagligt försämrades; med lågt blodtryck, utbredda utslag och svullnader. Det var då som det väcktes misstankar om en allvarlig allergisk läkemedelsreaktion.

Patienten försämrades snabbt och behövde intensivvård. Regionen skriver att hen sedan vårdades på en annan avdelning och skrevs ut från sjukhuset efter en vecka.

Regionen har utrett fallet och vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Ärendet har sedan anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons