Annons
Ärendet har anmälts enligt lex Maria. Foto: Pixabay

Patient vårdades efter fallolycka – personal råkade sticka hål på tarm

NYHETER Ett misstag på ett sjukhus i Västerbotten ledde till ökat lidande och förlängd vårdtid. Händelsen har anmälts till Ivo.

Annons

Patienten i länet vårdades efter en fallskada. Region Västerbotten skriver att hen hade svårigheter att kissa, därför sattes en urinkateter in, men den fungerade inte optimalt. Därför fick patienten istället en kateter som fördes in via bukväggen.

Några dagar senare drabbades hen av feber och en röntgenundersökning visade att tarmen hade perforerats i samband med att katetern sattes in. Patienten opererades och en bit av tarmen togs bort. Detta har lett till ökat lidande och förlängd vårdtid.

Regionen har utrett fallet och vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Ärendet har sedan anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons