Annons
Baserat på pressmeddelande
Från årsskiftet erbjuds AT med klinisk tjänstgöring i Vasa sjukvårdsdistrikt. Foto: Region Västerbotten

Inleder AT-samarbete över Kvarken: ”Kan kanske minska köer i Sverige”

NYHETER Nu startar Region Västerbotten rekryteringen av nästa års AT-läkare. Snart kommer AT-tjänster med klinisk tjänstgöring att erbjudas i Vasa. Det skriver regionen i ett pressmeddelande.

Annons

Det har sedan många år funnits ett gränsöverskridande samarbete mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt på varsin sida av Kvarken. Ett exempel är det avtal som tecknats mellan Vasa centralsjukhus och Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus, om att ta emot patienter för mekanisk trombektomi efter stroke.

För drygt två år sedan inleddes ett samarbete när det gäller läkarutbildningen vid Umeå universitet. Samarbetet har lett till att Region Västerbotten från januari 2021 erbjuder AT med klinisk tjänstgöring i Vasa sjukvårdsdistrikt, fyra tjänster årligen.

Tanja Eriksson, AT-studierektor i Vasa, berättar att planeringen har varit givande.

– Vi har lärt oss hur läkarutbildningarna ser ut i de båda länderna. Vi har mycket gemensamt annars skulle det varit ganska svårt med AT här. Vi är glada över att vårt samarbete nu förverkligas och hoppas att det kan fortsätta i framtiden, säger hon

– I Sverige studerar några medicinkandidater från Finland och nu kan vi erbjuda ett alternativ för tvåspråkiga läkare och kanske minska eventuella köer till AT i Sverige.

Annons

Digitala intervjuer

Ett krav är för tjänstgöring är att man kan både svenska och finska.

– Annonseringen har skett från Umeå efter samråd med utbildningsansvariga i Vasa som sedan sköter hela rekryteringen, säger Birgit Edman, AT-chef i vid NUS.

På grund av den rådande pandemin sker det digitala intervjuer med de sökande.

– Praktiskt går det till så att videokonferenslokal är bokad i Umeå och alla kopplar upp sig. Nackdelarna är framför allt om tekniken inte fungerar, men fördelar är bland annat att resandet minskar och att den som intervjuas befinner sig i en känd miljö.

Annons

Anpassade kurser

Region Västerbotten skriver att kursinnehållet kommer att anpassas, eftersom det finns skillnader i lagstiftningen när det gäller psykiatri och allmänmedicin.

– I Umeå finns redan ett strukturerat utbildningsprogram för AT-läkare som kommer att ses över för att Socialstyrelsens föreskrifter ska nås, berättar Birgit Edman.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons