Annons
Baserat på pressmeddelande
Lars Martinson, koncernchef. Foto: Pressbild

Så gick det för Martinsons 2019 och första kvartalet 2020: ”Haft en stark inledning”

NÄRINGSLIV I ett pressmeddelande berättar Martinsons om sin vinst för verksamhetsåret 2019.

Annons

Martinsonskoncernen redovisar en vinst på 79 miljoner kronor efter finansiella poster för verksamhetsåret 2019, trots extraordinära kostnader som belastar resultatet med 18 miljoner kronor. Även det första kvartalet 2020 var starkt med ett resultat som överträffar budget.

– Vi har haft en stark inledning på året både på sågade produkter och när det handlar om byggsystem. Det gör att vi fortsätter framåt med större trygghet även om vi som alla behöver hantera osäkerheten som pandemin medför, säger koncernchefen Lars Martinson i ett pressmeddelande.

Omsättningsökning

Koncernens omsättning under 2019 var 1 850 miljoner kronor, en ökning på 56 miljoner kronor jämfört med föregående år. Resultatet innebär att 2,5 miljoner kronor avsattes för vinstdelning till medarbetarna, enligt företagets modell.

Annons

Under 2019 präglades Martinsons marknader av stora svängningar. Trävaru-marknadens högkonjunktur under de senaste åren höll i sig även under den första delen under 2019 för att sedan falla kraftigt under den andra delen av året.

Stark orderstock

För Byggsystem var upplevelsen av året den motsatta. Från att ha gått in i året med relativt få ordrar hade bolaget i slutet den starkaste orderstocken någonsin.

– Det visar hur viktig vår strategi att ha flera ben att stå på är. Genom att verka på flera olika marknader har vi bättre möjligheter att hantera plötsliga nedgångar som den vi såg på trävarumarknaderna under senare delen av 2019. Då hade Byggsystem istället sin starkaste period, säger Lars Martinson.

Annons

Minskad vinst

Resultatet för året var lägre än 2018, med en vinst på 79 miljoner kronor jämfört med 112 miljoner under föregående år.

– Som alltid när det handlar om en stor verksamhet så finns händelser som behöver sättas i sitt sammanhang för att kunna bedöma resultatet på rätt sätt. Bland annat sänks vår resultat 2019 av en engångskostnad på 18 miljoner som är kopplad till ett projekt som genomfördes för tio år sedan, säger Lars Martinson.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Martinsons.
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons