Annons

Förslag till ny trafiklösning

Annons

Skellefteå centrumBild från Trivector Traffic AB:s förslag med en skiss över Kanalgatan.

SAMHÄLLE På onsdagen presenterades tre olika förslag för Skellefteå centrums framtida trafiksystemlösning.

I och med att det blev nej till en ny centrumbro i folkomröstningen förra året tvingades kommunen tänka om när det gäller framtidens trafiklösning för centrala Skellefteå. De har därför gett tre konsultfirmor i uppdrag att komma med nya lösningar.

De tre lösningarna presenterades idag för politiker, media och allmänheten för första gången. Förslagen går att se i sin helhet på kommunens hemsida.

Tanken är att allmänheten ska få ge synpunkter på dessa förslag under hösten 2015 och våren 2016, för att kommunfullmäktige sedan ska kunna ta ett beslut sommaren 2016.

Se de tre förslagen här: skelleftea.se/centralastan

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons