Annons
Foto: Patrick Degerman

Skebos taxa för parkeringsplatser höjs kraftigt – zonindelning införs

NYHETER Skebo gör en kraftig höjning av avgifterna för parkeringsplatser. En del kommer att få betala hundratals kronor mer i månaden. Samtidigt vidtar Skebo åtgärder för att underlätta en övergång till andra trafikslag än bil.

Annons

Beskedet kom på onsdagen. Enligt Skebo kommer avgifterna för parkeringsplatser att höjas till marknadsmässiga nivåer. Det görs i huvudsak för att, som man beskriver det, ”stödja övergången mot ett mer hållbart samhälle, i enlighet med ägardirektiven från Skellefteå kommun”.

”Prisjusteringen syftar också till att standardisera och skapa en enhetlig prissättning”, uppger Skebo i ett pressmeddelande.

Vad den reella prisökningen blir i procent kan vd Helena Markgren inte säga när Megafonen ringer upp. Taxan regleras i minst 28 olika sorters avtal beroende på var i kommunen man bor, förklarar hon, så höjningen kommer att slå olika.

– Vissa får en stor procentuell höjning och vissa en jättestor, men alla kommer att få en dyrare parkeringskostnad, säger Helena Markgren.

Annons

För personer som redan hyr parkeringsplatser i befintliga bestånd kommer den att börja gälla den 1 april nästa år, så att de ges tid att förbereda sig. För nya hyresgäster i befintliga bestånd kommer prisändringen att införas successivt under 2024.

– Och vid nyproduktion kommer nyproduktionspriser att gälla.

Zonindelning och prisspann

Helena Markgren beskriver upplägget så här: Skebo har delat in kommunen i tre zoner där boende i centrum kommer att få betala som mest för parkeringsplatser och boende i ytterområdena som minst. Zon 1 omfattar centrum mellan parkeringshusen Ekorren och Renen i väster och öster, järnvägen i norr och Skellefteälven i söder. Zon 2 omfattar övriga stadsdelar inne i Skellefteå och zon 3 ytterområdena.

Annons

För att illustrera prisspannet kommer det lägsta priset för en parkeringsplats i ytterområdena, utan motorvärmare, att hamna på cirka 450 kronor i månaden. I dag kostar de platserna cirka 200 kronor i månaden.

Med motorvärmare kommer avgiften för samma parkeringsplats att bli omkring 600 kronor i månaden.

– Där har vi utgått ifrån Skebos självkostnad för parkeringen. Skottning runt motorvärmarplatser, abonnemang på el och allt runtomkring, och kommit fram till en självkostnad på cirka 600 kronor.

I andra änden av spannet hamnar parkeringsplatserna i centrum, och där har Skebo tittat på vad andra centrumaktörer tar för parkering.

– Som Citykompaniet, exemplifierar Helena Markgren.

Annons

Vill främja övergång till annat

Beslutet att justera taxorna följer Skellefteå kommuns miljö- och klimatprogram samt trafikprogram, noterar Skebo i pressmeddelandet, och bolaget vidtar åtgärder för att underlätta en övergång till andra trafikslag än bil.

– För att främja övergången till mer hållbara resesätt kommer vi att tillhandahålla rabatt på kollektivtrafik under en övergångsperiod för hyresgäster som väljer att inte förnya sina parkeringsplatser, säger Helena Markgren.

Skebo planerar också att utveckla elbilspooler och cykelpooler i sina bostadsbestånd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons