Annons
De andra förskoleverksamheterna i Boliden, markerade i blått, kommer så småningom att flytta in i den nya förskolan. Foto: Skellefteå kommun

Klart när ny förskola börjar byggas – kommer rymma sex avdelningar

NYHETER Nu står det klart att byggandet av den nya förskolan i Boliden startas i april. Förskolan kommer att rymma alla dagens befintliga förskolor på orten och beräknas stå klar under hösten 2025.

Annons

Den nya förskolan kommer att rymma sex avdelningar, utemiljöer och en ny dragning av den befintliga pulkabacken. Samtliga förskolor på orten kommer att rymmas i den nya förskolan.

– I den takt Boliden växer har byggandet av förskolan haft hög prioritet. Projektet innebär att all förskoleverksamhet samlas i en och samma byggnad. Det innebär att vissa förskolor som har sin verksamhet i modulbyggen nu får en fast plats, säger Tomas Nilsson, projektledare vid Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande.

Fokus på hållbarhet

Förskolan kommer att byggas med höga krav på hållbarhet. Med en stomme i trä och med klimatbesparande åtgärder vad gäller betong och andra material byggs förskolan för att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Annons

 Redan i december 2022 meddelande Skellefteå kommun att den nya förskolan ska utformas för att ge goda förutsättningar för utveckling och lärande. Bland annat genom varierande lärmiljöer både inomhus och utomhus och med en utemiljö som uppmuntrar till lek och utforskande tillsammans.

– Det är viktigt att inte bara centralorterna får tillgång till förskolelokaler anpassade efter modern pedagogik. Det här ger skjuts till Boliden utifrån en långsiktigt hållbar tätortsutveckling, sa Fredrik Stenberg (S) i en tidigare kommentar.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons