Annons
Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden. Foto: Patrick Degerman

Beslut om förskolorna – klart vilka som kommer flytta in när Bolidens storförskola är färdig: ”Ger skjuts”

NYHETER Nu är det bestämt vilka förskoleverksamheter som kommer att flytta in i den nya storförskolan i Boliden. Det blir alla fyra på orten, har för- och grundskolenämnden beslutat.

Annons

Den nya förskolan i Boliden ska sättas i drift under hösten 2024. Frågan om vilka förskolebarn som ska flyttas dit behandlades i för- och grundskolenämnden i dag, och politikerna har tagit ett beslut.

Det blir alla kommunala förskolor på orten: Granitens förskola, Malmens förskola, Metallens förskola och Mineralens förskola som kommer att flytta in.

– Det behövs fler förskoleplatser i området, men framför allt behöver strukturen förändras för de samordningsvinster som det innebär att gå från flera mindre enheter till en samlad enhet, säger Christer Asplund, lokalstrateg på Utbildning och arbetsmarknad, i ett pressmeddelande.

Annons

– Nuvarande modullösning som förskolan Graniten huserar i behöver också ersättas, för att få bättre anpassade lokaler och utemiljö, fortsätter han.

Utbildning och arbetsmarknad har förespråkat det här i underlaget till nämnden. De har pratat med Support och lokaler, avdelningen för samhällsutveckling på kommunledningskontoret och verksamhetsansvarig för förskoleverksamheterna, om vilka som är lämpliga att flytta, och kommit fram till att detta blir bäst.

Foto. Skellefteå kommun

”Skjuts till Boliden”

Den nya förskolan uppförs i samhällets nordöstra del. Den ska rymma tre avdelningar på övre plan och lika många på den nedre.

Enligt kommunen ska miljön utformas för att ge goda förutsättningar till utveckling och lärande. Bland annat genom varierade lärmiljöer, inomhus och utomhus, med en generös utemiljö som uppmanar till lek och utforskning tillsammans.

– Det är viktigt att inte bara centralorterna får tillgång till förskolelokaler anpassade efter modern pedagogik. Det här ger skjuts till Boliden utifrån en långsiktigt hållbar tätortsutveckling, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i nämnden.

Annons

Behåller kapacitet

Barn och föräldrar ska involveras i processen, till exempel kommer vårdnadshavarna att bjudas in till möten för att få information och kunna ställa frågor.

För- och grundskolenämnden beslutade även att behålla Mineralens förskola i kommunens lokalbank, så att lokalerna finns tillgängliga om trycket på förskoleplatser ökar ytterligare i takt med den förväntade tillväxten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons