Annons
Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå. Foto: Magnus Lindkvist / Patrick Degerman

Skellefteå kommun köper upp bostäder – för att hyra ut dem: “Fler kan sätta spaden i marken”

NYHETER Skellefteå kommun kommer att köpa bostadsrätter till ett värde av 50 miljoner kronor. Bostadsrätterna ska sedan hyras ut av kommunen. Anledningen till beslutet är det underskott på bostäder som försvårar kommunens möjligheter att rekrytera personal.

Annons

– Vi ska upphandla bostäder som ska kunna användas till våra medarbetare i kommunen och vilket även får till följd att fler bostadsprojekt kan komma igång. Vi vet att flera privata aktörer har svårt att sälja det antal bostadsrätter som behövs för att kunna sätta spaden i marken, säger kommunalråd Evelina Fahlesson (S) i en kommentar till Norran.

Tillgängliga bostäder är en förutsättning för att kunna rekrytera personal när Skellefteå växer och invånarantalet förväntas öka snabbt. När byggandet av nya bostäder viker på grund av hög inflation och höga produktionskostnader blir det svårt för de privata bostadsbolagen att komma igång med sina projekt. För att öka antalet tillgängliga bostäder och samtidigt få igång byggandet kommer Skellefteå kommun att köpa bostadsrätter för uthyrning till ett värde av 50 miljoner kronor.

Annons

– Kommunledningskontoret har utrett hur kommunen kan förbättra möjligheten till bostadsförsörjning. Vi har då också tittat på hur vi kan bredda utbudet av olika upplåtelseformer. I den utredningen har vi sett möjligheten för kommunen att upphandla bostäder för att klara vårt eget kompetensförsörjningsbehov, vilket är bakgrunden till det förslag vi lagt fram till kommunstyrelsen, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Ska skapa flyttkedjor

I dagsläget finns ett flertal byggklara tomter i Skellefteå. Detta gör att kommunen kan köpa bostäder för att täcka kommunens bostadsbehov för de kommande två åren. Tillskottet av bostäder kan också skapa flyttkedjor där småhus i större utsträckning blir tillgängliga för familjer.

Annons

Enligt uppgifter till Norran handlar det om mellan 20 och 25 lägenheter som ska köpas in. Investeringen föreslås finansieras inom ramen för Skellefteå kommuns finansieringsbudget och plan 2024-2027. Transaktionerna ska ske på marknadsmässiga villkor och uthyrningen kommer att följa Boverkets riktlinjer. Målsättningen är att hyresintäkterna fullt ut ska täcka kommunens driftskostnader.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons