Annons
Medle. Foto: Sabri Sallam Alkhaldi, Skellefteå kommun

Område ska utvecklas – invånarna har chansen att lämna synpunkter

NYHETER Medle ska utvecklas och ett planprogram för området har tagits fram. Fram till den 8 januari finns möjlighet att tycka till om planerna.

Annons

Hur ska Medle utvecklas så att fler människor kan bo där samtidigt som ortens karaktär och historia bevaras? Det är det som Skellefteå kommun försöker besvara i planprogrammet, som tagits fram med hjälp av berörda.

– Samebyn i området, föreningar och verksamheter, Medlebor, och årskurs fem och sex på Medleskolan har haft möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede av planprogrammet. Dialogerna har bidragit med viktiga perspektiv om Medle i dag och vad som önskas i framtiden, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden, i ett utskick.

Annons

Ett antal områden pekas ut som lämpliga för bostadsbebyggelse: Pliggvägen ihop med närliggande jordbruksmark, området nordväst om idrottsplatsen och ett annat som tidigare har använts som lastzon.

– Förslaget är att bostäderna ska växa fram i närheten av befintliga målpunkter och mötesplatser för att skapa boendemiljöer med närhet till fritidsområden, naturen, hållplatser, skola, förskola och grannar. Det kan också minska bilberoendet och skapa förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, säger Annamaria.

Nu är samrådsprocessen igång, vilket innebär att invånare kan lämna synpunkter om planerna. Programmet finns utställt inne på Stadshuset och går även att ta del av här.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons