Annons
Området omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster samt befintliga flerbostadshus i väster. Foto: Google

Nytt gymnasium kommer närmare – detaljplan för området tas fram

NYHETER För att möjliggöra en ny gymnasieskola på Norrböle har bygg- och miljönämnden i dag beslutat att en ny detaljplan för området ska tas fram.

Annons

Det tilltänkta området ligger söder om Eddahallen, bland annat omfattas tomten där Skellefteå buss hade sitt garage innan flytten till Hedensbyn.

Här planeras det nya Norrvallagymnasiet, som gymnasienämnden beslutade i oktober att skolan ska heta. I dag har planerna kommit längre efter ett beslut i bygg- och miljönämnden om att att en ny detaljplan för området ska tas fram.

– Vi räknar med cirka 600 nya elever till 2030 så en ny gymnasieskola är en av åtgärderna som behövs för att vi ska kunna möta det behovet, förklarar ordföranden Annamaria Hedlund (S) i ett utskick.

Annons

I arbetet med detaljplanen vill man både pröva möjligheten till en ny gymnasieskola och en ny fotbollshall. Det finns även annat att ta i hänsyn, som trafiksäkerheten och de kulturhistoriska värdena i området, noterar nämnden.

Skola med idrottsprofil

Om allt fortlöper som planerat kan skolan öppna för sina första elever inför hösten 2026. Den föreslås få en blandning av högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram samt nationell idrottsutbildning, NIU.

– Det kommer att bli viktigt för gymnasieskolan att ta vara på närheten till de omgivande idrottsanläggningarna och utemiljöerna. Det har bidragit till att vi har valt att ge den nya gymnasieskolan, som planeras ha idrottsprofil, namnet Norrvallagymnasiet, säger Joakim Dahlgren (S), ordförande i gymnasienämnden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons