Annons
Sponsrad artikel
Solveig Lindkvist (Företagsläkare), Helen Wennberg (Företagssköterska), Karin Granberg (Företagsläkare), Katarina Kärrman (Företagsläkare), Lena Öhrlund (Account Manager), Maria Åberg (Företagssköterska), Lisa Lundström (Konsultchef), Nathalie Persson (Undersköterska/Administratör), Olle Janzon (Ergonom). Nedre raden från vänster: Bert-Sive Lindmark (Arbetsmiljöingenjör), Erika Näslund (Företagssköterska), Annie Westerman (Företagssköterska), Emma Lundström (Rehabsamordnare), Mikael Lindmark (Fysioterapeut). Frånvarande: Anne Östman (Företagssköterska), Louise Lundberg (Beteendevetare), Monika Söderström (Organisationskonsult), Viktoria Stålfjäll (Beteendevetare).

Previa byter namn till Falck • Är ledande inom hälsa och arbetsliv: ”Viktigare än någonsin”

ANNONS Från och med årsskiftet byter Previa, som är Sveriges mest kompetenta och kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv, namn till Falck. “Det här ger oss möjlighet att bredda vårt utbud ytterligare”, säger Lisa Lundström, konsultchef i Skellefteå.

Previa har i över 50 år varit ledande inom att skapa ett hållbart arbetsliv i Sverige genom att jobba med företagshälsa på olika sätt. Sedan 2014 ingår de i Falck-koncernen, och nu ska även Previa byta namn till just Falck.

– Previa är ett välkänt varumärke i Sverige, men Falck är ännu större globalt vilket gör att det blir naturligt för oss att nu fullt ut kliva in i den kostymen, berättar Lisa Lundström som är konsultchef i Skellefteå.

Falck startade som ett räddningsbolag i Danmark och är idag ett hälsoföretag med 24 000 medarbetare över världen. De finns i 29 länder, och genomför fler än 8 miljoner olika hälso- och akutinsatser varje år.

– Gemensamt för alla i koncernen är att vårt mål är att hjälpa fler människor att vakna upp på morgonen och leva ett hälsosamt liv, säger Lisa.

Nu byter Previa namn till Falck, men leveransen kommer inte att påverkas annat än positivt. Lokalt är de kvar på Kanalgatan i Skellefteå. “Vi är starka lokalt men vår geografiska etablering i landet gör att vi även kan hjälpa kunder på våra andra enheter runt om i landet. “Detta är något vi ser efterfrågas mer och mer då många reser i tjänsten, vi har tom en enhet på Arlanda”, säger Lisa Lundström i Skellefteå.

Och att få hjälp att leva ett mer hälsosamt liv är det många som behöver. Enligt svaren på över 10 000 hälsoprofiler som Falck genomförde 2021 så upplever en tredjedel stress på hög eller risknivå, och en fjärdedel motionerar så lite att det innebär hälsorisker. 30 procent upplever någon form av sömnsvårigheter, och en tredjedel har en riskkonsumtion av alkohol.

Målsättningen att skapa ett hållbart arbets- och privatliv för alla.

– Det här är exempel på utmaningar som vi hjälper anställda och företag att förebygga, men även hantera när det behövs, säger Lisa som menar att hälsan är en av vår tids största samhällsutmaningar:

– Vi arbetar varje dag med detta, allt utifrån målsättningen att skapa ett hållbart arbets- och privatliv för alla.

Stora och små kunder

På Falck i Skellefteå/Piteå jobbar 17 medarbetare.

– Detta innebär att vi har egna kompetenser ”in house” vilket är stor fördel då vi jobbar i kundteam och behöver ha helhetsperspektivet i kundmötet, säger Lisa.

De hjälper både stora och mindre företag och stöttar dem inom organisation, grupp och på individnivå, vilket är viktigt för att kunna möta de utmaningar som arbetsgivare står inför idag.

– Genom att kombinera en stark lokal närvaro med att vara en del av en stor koncern så får vi en unik tillgång till kunskap som kommer människor till nytta, säger Lisa som pekar på att expertis finns inom hälsofrämjande strategier, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisations- och ledarskapsutveckling, kris- och personalstöd och inom rehabilitering.

Erbjuder stöd

Just nu kan arbetsgivare och chefer behöva stöd i frågor som är kopplade till samhällsekonomiska utmaningar som påverkar både verksamheten och medarbetarnas mående.

– Det är många som just nu är påverkade i sin privata situation och det kan även påverka arbetsförmågan och här har vi kompetens att möta både organisation, chef och individ.

Förebyggande arbete är alltid bättre – och billigare – än sjuka medarbetare och sjukskrivningar.

De ser även att arbetsgivare har förstått vikten av att jobba förebyggande och främjande för att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.

– Förebyggande arbete är alltid bättre – och billigare – än sjuka medarbetare och sjukskrivningar, säger Lisa.

Namnbytet från Previa till Falck genomförs fullt ut vid årsskiftet.

Falck Previa

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Previa Sveriges mest kompetenta och kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Deras tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbarare arbetsliv och privatliv för alla.

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 försvinner namnet Previa som varumärke, och tidigare Previa kommer då helt gå under namnet Falck.

Falcks majoritetsägare är Lundbecksfonden, en kommersiell stiftelse som strävar efter att förbättra hälsa och välbefinnande genom att stödja oberoende vetenskaplig forskning inom hälsa. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom hälsa.

I Skellefteå finns Falck Previa på Kanalgatan 46 Skellefteå.

Läs mer på previa.se/falck

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Falck.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons