Annons
Lorents Burman (S) och Markku Abrahamsson (SD). Foto: Jonatan Stålhös

Fortsatt hög inflyttning krävs för att budgeten ska gå ihop: “Kan bli betydligt kärvare”

NYHETER I slutet av november antogs kommunens nya budget, som bygger på en fortsatt befolkningstillväxt på drygt 1 000 personer per år. Riskabelt, enligt Markku Abrahamsson (SD). “Vanskligt att alltför tydligt förutsätta hur saker kommer att se ut”, säger han.

Annons

Den befolkningsökning som Skellefteå kommun länge jobbat för har nu börjat ta fart. Hittills i år har kommunen blivit nästan 800 personer fler, och nu finns förhoppningar att passera 1 000 personer innan året är över.

– För tio år sedan var det ju osannolikt att det överhuvudtaget skulle kunna hända, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Framtidstron avspeglar sig i budgeten för 2023-2027, som antogs av kommunfullmäktige i slutet av november. Under perioden avsätts sex miljarder kronor för investeringar. Största delen ska läggas på infrastruktur, där det både finns behov av underhåll och nybyggnationer i takt med en växande befolkning.

Annons

Underlaget i budgeten förutsätter en fortsatt befolkningsökning på drygt 1 000 personer årligen, och räknar också in de förväntade skatteintäkterna och statsbidragen som följer med det. Sverigedemokraternas gruppledare Markku Abrahamsson tycker att det är riskabelt.

– Till viss del kan jag köpa att man gör så att man förväntar sig utveckling åt ett visst håll och planerar för det. Samtidig är det vanskligt att alltför tydligt förutsätta hur saker kommer att se ut, säger han.

Annons

Enligt Markku Abrahamsson riskerar kommunen att längre fram få svårt att täcka sina ökade kostnader, om befolkningsökningen inte blir som förväntad.

– I ett scenario där vi kanske kommer halvvägs och dessutom kanske tappar några invånare om fem-tio år så kan det bli betydligt kärvare för de verksamheter som dragit på sig ökade kostnader. Exempelvis för- och grundskola eller andra verksamheter där man redan har ett ansträngt budgetläge, säger Markku Abrahamsson.

Annons

Lorents Burman (S) känner sig trygg med budgeten som nu antagits. Enligt honom krävs det av politiken att våga investera för att kunna uppnå målen. Och går det inte vägen så bromsar man investeringarna, säger han.

– Det andra alternativet är att vänta och se om det blir dåliga tider eller inte. Men om man väntar tillräckligt länge är man borta ur spelet och då skulle vi inte ha allt som nu tillskapats oss. Med den varianten får vi stagnation i kommunen, så det gäller att vi är modiga politiker, säger Lorents Burman.

Artikeln är en del av Megafonen 8/12 – 2022. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons