Annons
Evelina Fahlesson (S) presenterar budgeten för 2023-2027. Foto: Jonatan Stålhös

Stora investeringar i ”historiska” budgeten för Skellefteå: ”En försmak av kommande fem åren”

NYHETER ”Historisk”, ”ökar” och ”kraftig”. Superlativen var många när budgeten för Skellefteå kommun 2023-2027 antogs. ”Den största budget vi presenterat någonsin”, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Vid fullmäktige på tisdagen kretsade allt kring att anta budgeten för de kommande åren.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade lagt fram en gemensam budget som innehåller stora investeringar, och en god prognos för skatteintäkter de kommande åren om inflyttningen i Skellefteå blir som förväntat.

– Samhällsomvandlingen som sker i Skellefteå nu saknar motstycke. Det är ingen i den här fullmäktigesalen som tidigare fått uppleva en tillväxt som vi numer ser i kommunen, säger Lorents Burman (S).

– Budgeten ger en försmak av de kommande fem åren, en historisk satsning på medarbetare inom vård, omsorg och stöd. För att behålla dem och kunna rekrytera nya till Skellefteå.

Annons

Under perioden avsätts 6 miljarder kronor i investeringar, där den största posten ligger på infrastruktur. Det handlar dels om ett stort underhållsbehov av befintliga anläggningar som vatten, avlopp och lokaler.

Men framför allt investeringar i ny infrastruktur som behöver byggas ut i takt med en växande befolkning. Knappt 2,3 miljarder i investeringsbudgeten läggs på infrastruktur.

Budgeten för investeringar i skola och campus mer än dubbleras. Bland projekten som ska genomföras räknas fyra nya förskolor, utbyggnation av Sunnanåskolan, en ny gymnasieskola och det kommande campusförlagda Arctic center of energy.

– Får vi en starkare utveckling med fler barn och elever inom den liggande planen kan vi tillskjuta ytterligare medel under den här perioden, säger Evelina Fahlesson (S), vice kommunstyrelseordförande.

Annons

Hon fortsatte med att berätta om en särskild satsning för anställda inom vård och omsorg, där man skjuter till 70 miljoner kronor.

– Det är det största tillskottet som någonsin tillskjutits socialnämnden. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljön och lönerna, säger Evelina Fahlesson.

Det lades även fram tre alternativa budgetförslag. Ett av Miljöpartiet, ett från Sverigedemokraterna, och ett gemensamt från de fyra Allianspartierna.

Oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M) betonade trygghet. Foto: Jonatan Stålhös

Oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M) betonade trygghet, bättre företagsklimat och ekonomi i deras budget.

– Vi vill att Skellefteå ska vara en trygg kommun där invånarna inte begränsas av otrygghet. Det upplever vi inte idag. Ett exempel på det här är kommunens egna ungdomsundersökningar där hälften av tjejerna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet känner sig otrygga – den högst uppmätta siffran sen trygghetsfrågorna togs med i undersökningen, säger Andreas Löwenhöök.

Efter lång debatt antogs majoritetens budget med 33 röster mot 22. 9 avstod från att rösta och 1 var frånvarande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons