Annons
Annons från Kristdemokraterna
Per Boström ser skolan och äldrevården som de viktigaste frågorna för framtiden. “Vi vill att varje elev ska ha möjlighet att uppfylla sin fulla potential, och då kan vi inte ha för stökiga klassrum”, säger han.

Trygghet viktigt – genom hela livet • Per Boström: ”Invånarna ska alltid sättas främst”

ANNONS Det är politikens ansvar att sätta invånarna och välfärden främst. Det menar Per Boström, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå. “Vår kommun ska vara attraktiv att bo i – hela livet”, säger han.

Denna artikel är en annons från Kristdemokraterna.

Per Boström är ny gruppledare för Kristdemokraterna inför årets val som genomförs den 11 september. Hans politiska engagemang väcktes främst utifrån tanken om vad vi lämnar för samhälle efter oss till våra barn och kommande generationer.

– Den tanken bär jag ständigt med mig, berättar han.

Du ska planera ett samhälle utifrån de som är 8 och 80 år.

Det är dock inte bara på barnen som Per vill lägga sitt fokus. I tankarna om vilken framtid som lämnas efter oss finns hela livet representerat.

– Jag fick ett citat till mig som jag gillar väldigt mycket; “Du ska planera ett samhälle utifrån de som är 8 och 80 år”. För mig betyder det att sätta invånarna främst, och fokusera särskilt på de unga och de äldre. Om alla får en bra uppväxt, och är trygga med att det finns en god samhällsservice och äldrevård som väntar, så kommer vi att få ett bättre samhälle, säger Per som även poängterar att det är viktigt att servicen fungerar i hela kommunen, även utanför centralorten.

Socialt stödteam

I skolan vill Kristdemokraterna i Skellefteå se en rad förändringar som ska leda till bättre studiero.

– Vi vill att varje elev ska ha möjlighet att uppfylla sin fulla potential, och då kan vi inte ha för stökiga klassrum, säger Per som vill se mindre barngrupper samt ordningslärare även i kommunala skolor.

– Det har vi sett goda exempel av på till exempel Engelska Skolan. Det gör att lärarna får vara just lärare, istället för att lägga sina resurser på stökiga elever med bristande respekt.

Vi vill att varje elev ska ha möjlighet att uppfylla sin fulla potential.

Per vill även se ett socialt stödteam bestående av skola, polis, socialtjänst, föreningar och föräldrar. På så vis kan samhället tidigare snappa upp unga som är på glid.

– Det är svårt för till exempel polis, skola och socialtjänst att var för sig ha koll på allt, men tillsammans får de en bättre bild och kan snabbare sätta in förebyggande åtgärder. Det här är något som skulle vara bra både för individen och för samhället i stort.

“Vi måste lyssna på personalen, ha en lönebild som motsvarar marknaden och ge goda utbildnings- och karriärmöjligheter. På så vis kan vi attrahera mer personal och ge bättre vård”, säger Per Boström.

Gällande friskolor är Per positiv till att det finns valfrihet, men vill inte privatisera för privatiserandets skull.

– Valfrihet och konkurrens är bra, men det betyder inte att en privat aktör alltid gör jobbet bättre än kommunen. Vi vill att båda alternativen ska finnas, både gällande skola och i omsorgen, säger Per.

Vi vill att båda alternativen ska finnas, både gällande skola och i omsorgen.

Gällande äldreomsorgen välkomnar Per att det nu byggs 60 nya vård- och omsorgsboende, men menar att det behövs fler.

– Vi, tillsammans med Alliansen, hade velat se dubbelt så många platser och skulle även välkomna privata aktörer för att ge mer valfrihet både till äldre och anställda, säger Per.

Lyssna på personalen

Valfriheten skulle tvinga kommunen till att bli en mer attraktiv arbetsgivare, vilket behövs enligt Per.

– Vi måste lyssna på personalen, ha en lönebild som motsvarar marknaden och ge goda utbildnings- och karriärmöjligheter. På så vis kan vi attrahera mer personal och ge bättre vård, säger Per som även motsätter sig att kommunen planerar att använda sig av läkare på distans.

– Vi värdesätter alltid det personliga mötet.

Det byggs mycket och staden växer, och då gäller det att välfärden hänger med.

Sammanfattningsvis vill Per ännu en gång lyfta fram vikten av att invånarna alltid ska sättas främst, och att det är genom en väl fungerande välfärd som det blir verklighet.

– Det byggs mycket och staden växer, och då gäller det att välfärden hänger med. Det är det absolut viktigaste för framtiden, säger han.

Kristdemokraterna Skellefteå

Läs mer på wp.kristdemokraterna.se/skelleftea/

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Kristdemokraterna i Skellefteå.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons