Annons

Årets ANDTS-undersökning: Ökad känsla av otrygghet hos flickorna

NYHETER Årets ANDTS-undersökning visar att det finns en ökad känsla av otrygghet hos unga flickor i Skellefteå. I ett pressutskick berättar Anna Schönfeldt och Mattias Käller vid FRIS om det här.

Annons

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I en årlig undersökning får elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet berätta om sina vanor med dessa saker.

Det är FRIS, Förebyggande rådet i Skellefteå, som genomför undersökningen. Det har nyss gjorts för 27:e gången, och på plussidan visar undersökningen att användningen av både alkohol och narkotika har minskat bland gymnasieungdomarna i Skellefteå.

Den minskade alkoholanvändningen kan ha med coronapandemin att göra, berättar Mattias Käller vid FRIS, då ungdomarna inte haft lika många tillfällen att träffas nu.

Annons

Känner sig otrygga

Det som sticker ut åt andra hållet är ungas mående, och framför allt hos flickorna på gymnasiet. I år svarar enbart 40 procent av flickorna att de mår bra eller mycket bra.

– Även där kan pandemin till viss del ha påverkat deras mående, säger Mattias Käller.

Undersökningen visar även att flickors känsla av otrygghet på gator och torg har ökat, och att det en stor skillnad mellan flickor och pojkar, sett till hur trygga de känner sig.

Annons

– Skellefteå är inte unikt i att flickor känner sig otrygga, man kan även se det i andra kommuner. Vi tycker att vi ska vara en kommun som ska motverka en sådan negativ tendens. Ett exempel på ett arbete som påbörjats är ”Ett Skellefteå fritt från våld”, men av det har vi inte sett resultatet än, säger Anna Schönfeldt vid FRIS i utskicket.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons