Annons
På Klintgatan, väst på stan, förbereds just nu 11 nya tomter.

Markarbete för nya tomter pågår väst på stan – rasrisk utreds: ”Vi måste vara trygga”

BOSTAD Markarbetet för de 11 nya tomter som planeras på Klintgatan pågår för fullt. Något datum för när tomterna släpps till försäljning är dock inte bestämt. “Vi hoppas på oktober/november”, säger Patrik Larsen.

Annons

Megafonen har tidigare berättat om Klintgatan på Degerbyn, strax öster om Mobacken, där nästa område med centrumnära villatomter förbereds. I dagsläget pågår markarbete för att förbereda gator, vatten och avlopp.

– Hittills har vi börjat lägga material för att belasta och förbereda framförallt gatorna som ska färdigställas, berättar Patrik Larsen, mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.

Utreder

Totalt planeras 11 tomter på området, men det kvarstår en del frågetecken innan tomterna kan läggas ut till försäljning.

Annons

– Det finns en ravin längst västerut på området, och vi utreder nu hur stor rasrisken är. Vi måste vara trygga med hur mycket som går att fylla ut där. Sen ska vi också bestämma om kommunen ska förbereda tomterna med fyllnadsmassor, eller om krav och restriktioner ska sättas på den framtida tomtägaren.

När tomterna görs bokningsbara i tomtbokningssystemet är inte klart än, men Patrik hoppas på att det ska bli någon gång i oktober eller november.

– Fram till dess ska vi även se till att bokningssystemet ska hålla för den anstormning som vi förväntar oss, säger Patrik.

I övrigt gällande centrumnära villatomter så är det nya områden på Morö Backe och ytterligare ett område på Falkträsket som står på tur, men eftersom detaljplanearbetet inte är påbörjat kommer det att dröja minst ett år, och mest troligt längre innan de kommer ut till försäljning.

Annons

Fler tomter i ytterområden

Parallellt med det tittar kommunen på att skapa fler tomter i kringliggande orter som Kåge, Örviken och Bureå.

– De tomter vi haft till salu där börjar vara slut, och där finns redan färdiga detaljplaner från tidigare som möjliggör nya kvarter. Det är något vi ska utvärdera och titta närmare på nu, säger Patrik.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons