Annons
Vid Klintgatan på Degerbyn/Medlefors, i anslutning till Mobacken, planeras placeras nya tomter. Foto: Arkivbild

Bostadsbristen: Här finns nästa chans till centrumnära villatomter i Skellefteå • ”Är ett enormt tryck”

BOSTAD För tio år sedan sålde Skellefteå kommun bara ett fåtal tomter per år. Nu är läget annorlunda – och efterfrågan större än utbudet. I alla fall gällande centrumnära tomter.

Annons

Patrik Larsen började jobba på kommunens mark- och exploateringsavdelning 2009 och har varit ansvarig sedan 2013. Han minns hur efterfrågan på tomter i början av 2010-talet var låg.

– Vi hade en bottennotering 2011 då kommunen bara sålde en tomt på hela året, berättar han.

Intresset var så lågt att de började fundera på vad de skulle göra med de tomter på Falkträsket som inte blev sålda.

– Folk bodde ju där, och att ha tomma leriga ytor runt sitt nybyggda hus är ju inte så kul, säger han.

Att ha tomma leriga ytor runt sitt nybyggda hus är ju inte så kul.

Fram mot 2013 började det dock hända saker. Tomterna på Falkträsket såldes en efter en, och när det var dags att göra i ordning och sälja 79 tomter på Västra Eriksberg var intresselistan lång.

– Exakt hur stort intresset skulle vara visste vi däremot inte. Man hade kunnat skriva upp sig under tio års tid, så många hade av naturliga skäl valt att bygga på andra platser eller flytta till något annat hus, säger Patrik.

Annons

Med tiden visade det sig att det var fler som ville bygga hus på Vitbergets sluttning än vad det fanns tomter.

– Vi trodde att vi hade en tomtbuffért där, men alla bokades direkt och på 3-4 år var hela området i princip färdigbyggt. Så snabbt trodde vi inte att det skulle gå när detaljplanen gjordes.

Populära områden

Förutom ett antal tomter från privata aktörer, och någon enstaka som kommunen skakade lös, var utbudet av centrumnära tomter efter Eriksberg nästan obefintligt. Att intresset därför skulle vara stort för de 43 tomter som släpptes på Falkträsket i oktober förra året var inte oväntat. På 32 minuter var alla bokade.

– Av dessa har 28 redan skickat in bygglovsansökan och köpt sin tomt. Det har gått otroligt snabbt, säger Patrik.

Av dessa har 28 redan skickat in bygglovsansökan och köpt sin tomt.

När fyra tomter sedan släpptes på Alhem tidigare i år var trycket lika stort. På bara minuter var alla tomter bokade, och den som hamnade “sist” fick veta att det var 70 intressenter före i kön.

– Med stor sannolikhet är det två personer från varje hushåll som försökt boka tomt, så om vi delar 70 med två kommer vi närmare sanningen, men även det är en hög siffra.

Kan inte ännu fler ha försökt boka åt vänner och familj, så att siffran blir än mer missvisande?

– Nej, det borde den inte bli. Du kan bara överlåta tomten till en eventuell medsökande, och när du bokar måste du vara inloggad med mobilt bank-ID, vilket gör att det mest troligt är två per hushåll som försöker.

Brist på tomter

För den som nu vill bygga centrumnära är tillgången till lediga tomter näst intill obefintlig igen – men kommunen har tre områden på gång i sin pipeline. Näst på tur är ett område på Klintgatan väst på stan, mellan Medlefors och Mobacken, där 10-12 tomter kan stå redo för tillträde våren 2022.

– Tomtsläpp för dessa väntas ske i höst, säger Patrik.

Annons

Därefter är en fortsättning av Falkträsket med plats för 40-50 tomter på gång, väster om de tomter som nyligen släppts.

– Detaljplanearbete, som beräknas ta 1-2 år, startar inom kort. Vi hoppas kunna släppa de tomterna inom tre år.

I de östra delarna av Morö Backe finns också planer på ett nytt bostadsområde som kan ge plats till 50-70 villor.

– Det är dessa områden som är näst i tur att bli klara, men det återstår som sagt en del arbete kring bland annat detaljplaner. Tidplanen för Morö Backe är ungefär densamma som för Falkträsket.

100-130 villatomter

Totalt rör det sig alltså om cirka 100-130 villatomter som kommunen kan erbjuda de närmaste 3-4 åren. Att alla ska gå åt tvekar Patrik inte på.

– Nej, det är ett enormt tryck och jag tror tyvärr inte att vi kommer att kunna tillgodose alla som vill bygga centralt.

Klicka på bilden för att se den större.

Ett område det pratats om länge är gamla sågen i Myckle, strax väster om Mobacken – hur går tankarna kring det?

– Sedan jag började 2009 så har vi pratat om att det är fem år bort, och det är det fortfarande. Det finns en del problematik i området med till exempel en kraftledning, strandskydd mot Bjurån och ett vägreservat för en eventuell västlig ringled. Allt sådant måste utredas i den uppdaterade översiktsplanen innan vi kan gå vidare, säger Patrik.

Sedan jag började 2009 så har vi pratat om att det är fem år bort, och det är det fortfarande.

För att tillgodose att så många som möjligt av de som vill bo i ett hus nära stan ska få göra det ser Patrik flera vägar framåt. Bland annat hoppas han att det omfattande lägenhetsbyggande som sker nu ska starta flyttkedjor så att befintliga småhus kan nyttjas på ett annat sätt än idag.

– Hälften av alla hushåll i kommunen är småhus, men få finns ute på marknaden. Jag tror att det till viss del beror på att vi haft ett äldre lägenhetsbestånd där det ofta saknats hiss. Nu byggs det många fina hyres- och bostadsrätter som kommer vara ett bra alternativ för de som inte längre vill bo sitt stora hus, säger Patrik.

Annons

En annan tendens är att fler söker sig längre utanför stan, där intresset för villatomter också gått upp.

– Vi säljer många tomter i Kåge och Ursviken, och enstaka i andra orter, säger Patrik.

Privata aktörer

I sammanhanget får privata aktörer heller inte glömmas bort, menar Patrik. Till exempel finns en mängd byggklara tomter i till exempel Boviken, och i byarna kan det dyka upp chanser när privata markägare styckar av mark.

– Det finns många attraktiva lägen runt om i kommunen, både vid kusten och i byar, säger Patrik.

Det finns många attraktiva lägen runt om i kommunen, både vid kusten och i byar.

Till de som söker tomt just nu är Patriks råd att hålla utkik efter det som finns tillgängligt, både bland kommunens tomter i orter kring Skellefteå, och de som privata aktörer erbjuder.

För att ha chans till någon enstaka tomt som avbokas centralt så gäller det att hålla utkik i kommunens e-tjänst på tisdagar klockan 10.00.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons