Annons
Så här kan Karlgårdsbron komma att se ut. Skiss: Skellefteå kommun

Finansiering till Karlgårdsbron klubbad i fullmäktige – efter debatt: ”E 4 också oerhört viktig”

NYHETER Efter votering har den nya brons finansiering godkänts i kommunfullmäktige. Det innebär att projekteringen kan börja.

Annons

Karlgårdsbron ska byggas i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut över älven. Bygget är möjligt efter en godkännande dom i mark- och miljödomstolen tidigare i höst. Domen har vunnit laga kraft och byggstart planeras någon gång under 2021.

I dag klubbade kommunfullmäktige finansieringen – 218 miljoner kronor – som ska tas från kommunstyrelsens investeringsbudget till samhällsbyggnadsnämnden.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna motsatte sig det här. Begrepp som ”svek” och ”maktfullkomlighet” användes när folkomröstningen 2014 upprepade gånger fördes på tal vid podiet.

Ramona Dolan (M), Carina Sundbom (C) och Christina Soldan (L) förespråkar dessutom insatser för att påskynda nydragningen av E 4 istället för den nya bron.

Annons

Markku Abrahamsson (SD) tycker inte att brobygget går att motivera ur nytto- eller kostnadsperspektiv och Hans Brettschneider (MP) oroar sig för miljökonsekvenser, vilket Evelina Fahlesson (S) avfärdar med hänvisning till miljöprövningen av bygget.

Hon, Lorents Burman (S) och Agneta Hansson (V) anser att den nya trafiklösningen behövs, inte minst med tanke på den samhällsomvandling och tillväxt som väntas.

– Karlgårdsbron är en del. E 4 är också oerhört viktig. Vi lägger all krut på att förverkliga en ny E 4-dragning öster om Skellefteå, berättar Lorents Burman.

Annons

– Vi behöver också förstärkt kapacitet på Skelleftehamnsleden, en ny flygplansväg, en ny E 4 söderut, ökad kollektivtrafik, mer gång och cykel.. och så vidare, för det blir betydligt fler människor som kommer att röra sig runtom i kommunen, säger han.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons