Annons
Karin Degerfeldt och en skiss på den nya bron i Skellefteå. Foto: Megafonen / Skellefteå kommun

Ska bli Sveriges längsta träbro – snart börjar arbetet på norra sidan: ”Inte vilken bro som helst”

NYHETER Förberedelserna inför det omdiskuterade brobygget i Skellefteå fortsätter. "I dagsläget har vi ingen anledning att tro att vi inte ska hålla tidsplanen", säger Karin Degerfeldt.

Annons

Snart ska markarbetet på norra sidan älven dra igång. Karin Degerfeldt, chef vid samhällsbyggnads projektledningsfunktion, berättar att spaden sätts i marken i maj.

– På södra sidan började vi i fjol. Där har vi ordnat cirkulationsplatsen i korsningen Karlgårdsleden/Skråmträskvägen och påbörjat anslutningen ned mot älven.

Från den norra brospetsen ska väg- och ledningsarbeten göras längs hela Södra Lasarettsvägen upp till Kanalgatan, där det fortsatta arbetet behöver koordineras med det planerade bygget av bostäder direkt öster om Baldergymnasiet. Slutligen ska sedan en ny cirkulationsplats byggas i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan.

Nu börjar vi med den första etappen.

– Arbete längs sträckan kommer att pågå under både 2021 och 2022. Det här görs i etapper och nu börjar vi med den första etappen närmast bron, förklarar Karin.

Annons

På norra sidan har markarbetet inte kunnat inledas förrän nu. Skellefteå kommun har först behövt invänta driftsättningen av Guldstadens vattenverk.

Laddar inför upphandling

Parallellt med detta inväntar kommunen svar från mark- och miljödomstolen.

– Det är vattenverksamheten som prövas och hur vi ska genomföra arbetet. Domstolen säkerställer att bygget inte påverkar naturen negativt och att bron kommer att passa in i omgivningen, allt enligt miljöbalkens lagstiftning.

Karin är inte orolig för vad mark- och miljödomstolen kommer att svara.

– Att tillståndet beviljas förväntar jag mig, frågan är under vilka villkor.

Vi börjar se ljuset i tunneln.

När tror ni att domen kommer?

– Vi börjar se ljuset i tunneln, därför har vi börjat försöka väcka lite intresse, säger Karin och hänvisar till ett av Skellefteå kommuns inlägg på Linkedin.

Annons

”Vi söker dig som vill bygga Sveriges längsta träbro”, skriver kommunen i inlägget och flaggar för att brobygget snart kommer att läggas ut för upphandling.

– Redan till sommaren faktiskt. Vi känner inte att vi vill vänta längre på grund av coronasituationen. Vi kommer att ha en lång anbudstid, ända fram till i höst.

Sveriges längsta träbro

Kommunen vill göra sträckan särskilt trevlig för gång- och cykeltrafikanter. Av trygghetsskäl ska brons gång- och cykelbanor separeras från vägbanan. När allting är färdigt ska det även finnas ett mervärde i form av träd och grönska i området.

– Sedan ska entreprenören ha rätt att justera lite i brons gestaltning, till en viss gräns. Syftet är att bygga den så kostnadseffektivt som möjligt, säger Karin.

Hon berättar att det inte får leda till att slutresultatet frångår det som har godkänts i mark- och miljödomstolen, exempelvis i fråga om hur bron passar sin omgivning.

– Bron ska inte vara så väldigt hög, man ska tänka på den som en förlängd stadsgata.

Annons

Och det här ska bli Sveriges längsta träbro?

– Ja, det är det som är det coola med det här. Det är inte vilken bro som helst. Sedan kommer den inte bara att byggas i trä, utan en kombination av trä, stål och betong.

Det är inte vilken bro som helst.

Trä ska fortfarande vara det tongivande materialet, förklarar Karin.

– Trä är också ett fantastiskt material ur koldioxidaspekten. Vi försöker alltid hitta hållbara lösningar, i enlighet med träbyggnadsstrategin som kommunen har. Trä är också hållbart ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, säger hon.

En skiss på hur bron kan komma att se ut. Exakt hur den ska utformas är inte bestämt. Skiss: Skellefteå kommun

Arbetet med det som nu föreslås heta Karlgårdsbron ska vara klart 2022.

– Vi kan bygga nästan vad som helst, men inte till vilket pris som helst. Tidsplanen är en sak som kan påverka priset, men i dagsläget har vi ingen anledning att tro att vi inte ska hålla tidsplanen, säger Karin Degerfeldt.

Skellefteå kommun om Karlgårdsbron

Bron ska gå över Skellefteälven vid Karlgård-Nordanå och ansluta till Södra Lasarettsvägen på norra sidan samt till Skråmträskvägen via en ny väg på södra sidan. Brons placering ska ge ett bra flöde för samtliga trafikslag och minska biltrafiken genom centrumkärnan.

• För att kunna skapa ett tydligt stråk från söder till norr, och för att minska koldioxidutsläppen, vill kommunen leda om den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan från Kanalgatan till Södra Lasarettsvägen. Tanken är att det också ska skapa mer plats för fotgängare och cyklister samt bidra till ett mer attraktivt centrum.

Detaljplanen för bron vann laga kraft under 2016 och går inte längre att överklaga.

Bron ska anläggas som en så kallad hängverksbro med träöverbyggnad. Bron kommer att bli 400 meter lång med sju stöd i älven. Den dimensioneras och utformas för bil, buss, cykel och gående. Själva gestaltningen kommer att utföras av den totalentreprenad som utses.

Källa: Skellefteå kommun

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons