Annons

Enkät: Burebornas tankar om Norrbotniabanan och framtiden

ENKÄT Hur tänker Bureborna om Norrbotniabanans effekter?

Annons
Linus Andersson, 66, som bor på Strömsholm.

Linus Andersson är positiv till Norrbotniabanan, han önskar att den hade varit byggd för länge sedan. Han hoppas bara att dragningen förbi Bureå lämnar ett så litet avtryck på naturen som möjligt. Det finns värdefulla områden sydväst om samhället.

– Visst går det att dra en järnväg genom känsliga områden utan att ställa till alltför mycket besvär, men det går också att göra det motsatta. Monstret ligger i detaljerna.

Kerstin Isberg, 77, som bor på Kabelvägen.

Kerstin Isberg tycker att Norrbotniabanan ger mycket framtidstro. Hon ser bland annat pendlingsmöjligheter till Skellefteå, inte minst för framtida fabriksarbetare.

– Bureå kommer att växa, bara det börjar byggas bostäder. Det är brist på det.

Masood Raufi, 29, som bor i Skellefteå.

Masood Raufi har valt att satsa här, sedan förra året driver han Pizzeria Rosana. Han tror att Bureå kommer att växa så det knakar, men även han efterlyser mer bostäder.

– Och utbyggd service. Det här är ett jättefint samhälle att bo i, men det saknas. När Norrbotniabanan är här kommer många kunna pendla till skola och jobb i Umeå.

Annons
Lisa Skog, 44, och dottern Anna som bor på Griffelgatan.

Lisa Skog har rätt stora förhoppningar om Norrbotniabanan. Samtidigt tror hon att Bureå kommer att förbli sig ganska likt. Kanske blir det mer levande, tänker hon.

– Jag hoppas att vi får en stor sporthall, nu måste man skjutsa ganska mycket till stan.

Simon Renström, 35, som bor på Strömsholm.

Simon Renström, som driver Strömsholms lantbruk, berättar att han har tur. Järnvägen kommer att gå över hans marker, men det är skogsmark som han inte nyttjar. Han undrar bara hur den framtida trafiklösningen kommer att påverka.

– Ändå är jag positiv till banan, man vill ju att Norrland ska leva. Jag tror att Bureå kommer att bli ett viktigt pendlingssamhälle. Folk kommer att vilja bo och leva här.

Annons
Siv Sjölund, 78, som bor på Köpmangatan.

Siv Sjölund har också mycket förhoppningar. Hon hoppas att utvecklingen på orten leder till att fler affärer etablerar sig här. Hon saknar en klädaffär och en skoaffär.

– Bureå kommer absolut att växa, jag tycker att det blir större redan nu.

Artikeln är en del av Megafonen nr 10 – 2020. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons