Annons
Foto: Pixabay

Efter rekordvärmen: Eldningsförbud i Skellefteå kommun infört – detta omfattas

NYHETER På grund av den extremt höga brandrisken som råder för närvarande har Räddningstjänsten beslutat om eldningsförbud i hela Skellefteå kommun.

Annons

Beskedet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark från och med den 25/6 13:00.

Förbudets omfattning:

  • Matlagning och grillning på fasta grillplatser
  • Fyrverkerier
  • Förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen
  • Eldning av fasta bränslen i bål i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Vidare skriver Skellefteå kommun på sin hemsida att det i skog och mark är fortsatt tillåtet att använda utrustning för matlagning (så kallade friluftskök) som drivs av gas eller vätska om de är placerade så att faran för antändning och spridning av brand är låg.

Faran kan anses vara låg om eldningen t ex sker på en fast grillplats. Med fast grillplats menas t.ex. eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t.ex. betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Annons

Inom sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att elda med gas eller vätska, samt i grillnings- eller matlagningssyfte använda fasta bränslen. Det är alltså inte tillåtet att t ex elda trädgårdsavfall.

Förbudet gäller tillsvidare.

– Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller, skriver kommunen.

Läs mer om vad som gäller här: https://www.skelleftea.se/eldningsforbud

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons